Услови коришћења услуге

Ово је уговор између вас и свих спонзора веб локације IndexNow.org: Yandex N.V. и корпорације Microsoft (у овом уговору под заједничким називом „Спонзори“, „ми“ или „нас“). Коришћењем веб локације IndexNow.org („Веб локација“) пристајете на то да вас обавезују следеће одредбе и услови („Услови коришћења услуге“).

Опсег услова коришћења услуге; Лиценца


Ови услови за коришћење услуге важе за ваше коришћење веб локације. Ауторска права спонзора у спецификацији протокола мапа локације, у облику у ком су објављена на веб локацији („Спецификација“) лиценцирана су вам у складу са лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike License (верзија 4.0). Осим ауторских права спонзора наведених у овој спецификацији, ниједно право на интелектуалну својину било које врсте се не одобрава нити проистиче у складу са овим условима коришћења услуге, односно услед вашег коришћења мапа локације ни изричито ни подразумевано ни на било који други начин.

Промене у одредбама и условима за веб локацију; Промена спецификације


Можемо да изменимо или укинемо веб локацију из било ког разлога и без обавештења. Такође, задржавамо право да ове услове коришћења услуге повремено мењамо без обавештења, а ви сте изричито сагласни са тим да вас те измене обавезују од тренутка објављивања на веб локацији. Без обзира на претходне изјаве, спонзори су сагласни са тим да ниједна измена ових услова коришћења услуге не може да укине или измени лиценцу одобрену у складу са горенаведеним ставом 1 у погледу било каквог коришћења или примене спецификације пре датума објављивања промене. Прегледајте ове услове коришћења услуге повремено да бисте били у току са изменама.

Спонзори задржавају право да у било ком тренутку, са претходним обавештењем упућеним вама или без њега, обаве промене протокола мапа локације и/или спецификације, укључујући, али не ограничавајући се на, обављање промена које могу да доведу до тога да ваше постојеће датотеке мапа локације постану неусаглашене са ревидираним протоколом. Спонзори не сносе одговорност за било које такве промене. Сви спонзори задржавају право да користе или не користе протокол мапа локације, делимично или у целости, за било који свој производ или услугу или за све њих и ниједан спонзор није у обавези да индексира, чита или на неки други начин користи било коју мапу локације коју ви објавите. Без ограничавања општости наведеног, сви спонзори задржавају право да у било ком тренутку прекину коришћење протокола мапа локација у било којим својим производима или услугама или у свима њима.

Одрицање гаранције


Спонзори одричу било коју и сваку одговорност за тачност, садржај, целовитост, поузданост, функционисање или доступност информација или материјала приказаних на веб локацији. Спонзори, такође, одричу одговорност за било коју штету насталу услед коришћења спецификације или пруезимањем или приступањем било којим информацијама или материјалима на интернету, преко веб локације.

ВЕБ ЛОКАЦИЈА, СПЕЦИФИКАЦИЈА И СВИ МАТЕРИЈАЛИ, ИНФОРМАЦИЈЕ И УСЛУГЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ВЕБ ЛОКАЦИЈИ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ „КАКВЕ ЈЕСУ“, ПОТПУНО БЕЗ ГАРАНЦИЈА. СПОНЗОРИ И ЊИХОВИ ИЗДАВАОЦИ ЛИЦЕНЦЕ ИЗРИЧИТО ОДРИЧУ, У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНОМ, СВЕ ИЗРИЧИТЕ, ПОДРАЗУМЕВАНЕ И ЗАКОНСКЕ ГАРАНЦИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ, АЛИ НЕ ОГРАНИЧАВАЈУЋИ СЕ НА, ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПРИКЛАДНОСТ ЗА ПРОДАЈУ, ОДГОВАРАЈУЋУ СВРХУ И НЕКРШЕЊЕ ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА. СПОНЗОРИ И ЊИХОВИ ИЗДАВАОЦИ ЛИЦЕНЦЕ ОДРИЧУ СВЕ ГАРАНЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСТИ, ПОУЗДАНОСТИ, ПРАВОВРЕМЕНОГ РАДА И ПЕРФОРМАНСИ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ. СПОНЗОРИ И ЊИХОВИ ИЗДАВАОЦИ ЛИЦЕНЦЕ ОДРИЧУ СВЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА БИЛО КОЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ САВЕТЕ ДОБИЈЕНЕ ПРЕКО БИЛО КОЈИХ ВЕЗА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ВЕБ ЛОКАЦИЈИ.

РАЗУМЕТЕ И ПРИСТАЈЕТЕ НА ТО ДА МАТЕРИЈАЛЕ ИЛИ ПОДАТКЕ ПРЕУЗИМАТЕ ИЛИ НА ДРУГИ НАЧИН ПРИБАВЉАТЕ КОРИШЋЕЊЕМ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ ПО СОПСТВЕНОМ НАХОЂЕЊУ И НА СОПСТВЕНИ РИЗИК, КАО И ТО ДА СТЕ ИСКЉУЧИВО ВИ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КОЈЕ ОШТЕЋЕЊЕ СИСТЕМА РАЧУНАРА ИЛИ ГУБИТКЕ ПОДАТАКА КОЈИ НАСТАНУ УСЛЕД ПРЕУЗИМАЊА ТИХ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПОДАТАКА.

Ограничење одговорности


НИ ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА СПОНЗОРИ ИЛИ ЊИХОВИ ИЗДАВАОЦИ ЛИЦЕНЦЕ НЕМАЈУ ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА БИЛО КОМ КОРИСНИКУ НА НАЛОГУ У ПОГЛЕДУ КОРИШЋЕЊА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЕ ОД СТРАНЕ ТОГ КОРИСНИКА НАСТАЛЕ УСЛЕД ОСЛАЊАЊА КОРИСНИКА НА ВЕБ ЛОКАЦИЈУ ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИЈУ КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ БИЛО КОЈЕ ПРИТУЖБЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ОВАЈ УГОВОР ИЛИ ПРЕДМЕТ ОВОГ УГОВОРА. ТАКВО ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ КАКО БИ СЕ СПРЕЧИЛЕ ОДШТЕТЕ ЗА ДИРЕКТНЕ, ИНДИРЕКТНЕ, СЛУЧАЈНЕ, ПОСЛЕДИЧНЕ, ПОСЕБНЕ, ПРИМЕРНЕ И КАЗНЕНЕ ШТЕТЕ БИЛО ДА ЈЕ ПРИТУЖБА ЗАСНОВАНА НА ГАРАНЦИЈИ, УГОВОРУ, ДЕЛИКТУ (УКЉУЧУЈУЋИ НЕМАР) ИЛИ У СЛУЧАЈУ ДА ИМА ДРУГИ ОСНОВ (ЧАК И АКО СУ СПОНЗОРИ ИЛИ ЊИХОВИ ИЗДАВАОЦИ ЛИЦЕНЦЕ БИЛИ УПОЗОРЕНИ НА МОГУЋНОСТ НАСТАНКА ТАКВЕ ШТЕТЕ). ТАКВО ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ БЕЗ ОБЗИРА НА ТО ДА ЛИ ШТЕТА ПРОИСТИЧЕ ИЗ КОРИШЋЕЊА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЕ УСЛЕД ОСЛАЊАЊА НА ВЕБ ЛОКАЦИЈУ ИЛИ УСЛЕД ПРЕКИДА РАДА, ОБУСТАВЉАЊА ИЛИ УКИДАЊА ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ (УКЉУЧУЈУЋИ ШТЕТЕ КОЈЕ СУ ИЗАЗВАЛЕ ТРЕЋЕ СТРАНЕ). ОВО ОГРАНИЧЕЊЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, НА ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ ЗАМЕНСКЕ РОБЕ ИЛИ УСЛУГА, ГУБИТАК ПРОФИТА ИЛИ ПОДАТАКА. ТАКВО ОГРАНИЧЕЊЕ ДОДАТНО ВАЖИ И У ПОГЛЕДУ ПЕРФОРМАНСИ, ОДНОСНО ИЗОСТАНКА ПЕРФОРМАНСИ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ ИЛИ БИЛО КОЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈА СЕ ПРИКАЗУЈЕ НА ВЕБ ЛОКАЦИЈИ ИЛИ ЈЕ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН ПОВЕЗАНА СА ВЕБ ЛОКАЦИЈОМ. ТАКВО ОГРАНИЧЕЊЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ БЕЗ ОБЗИРА НА НЕИСПУЊЕНУ СВРХУ БИЛО КОЈЕ ОГРАНИЧЕНЕ ИСПРАВКЕ И У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНОМ.

Приватност


Не покушавамо да лично идентификујемо кориснике веб локације. Подаци који могу да помогну у идентификовању корисника се не прикупљају преко веб локације и не откривају се трећим странама у било које сврхе. Подаци који не могу да помогну у идентификовању корисника, а које прикупљамо у вези са веб локацијом, користе се само за администрирање сервера и опште функционисање веб локације. Претходно наведено се не примењује на е-поруке послате на контакт адресе е-поште наведене на веб локацији, које могу да садрже податке који могу да помогну при идентификацији и те податке користимо искључиво у сврху одговарања на предметну е-поруку.

Http захтеве за веб локацију евидентирамо. Услед тога, свесни смо да изворна IP адреса рачунара захтева URL адресу веб локације. Не евидентирамо идентитет посетилаца. Можемо да анализирамо наше датотеке евиденције да бисмо утврдили на који начин се веб локација користи. Евидентиране информације се чувају трајно у сврху администрирања и истраживања, али се не откривају никоме осим особљу спонзора. Агрегирана статистика која не може да помогне у идентификацији корисника и која се генерише из наших евиденција може да се користи у сврхе истраживања.

Прелазне одредбе


Ови услови коришћења услуге се дефинишу у складу са законима државе Калифорнија и они их ближе уређују, без обзира на одредбе везане за избор јурисдикције и законе ваше земље или земље пребивалишта. Уколико надлежни суд који има јурисдикцију, из било ког разлога, утврди да су било која одредба услова коришћења услуге или било који њен део неважећи, преостали делови услова коришћења услуге настављају да важе у потпуности.

Ови услови коришћења услуге чине цео уговор између вас и спонзора у погледу његовог предмета и има предност у односу на и замењује све претходне или истовремене споразуме или уговоре, писане или усмене, а који се односе на исти предмет. Било какво одрицање било које одредбе услова коришћења услуге важеће је само ако је писано и ако га потпишу сви спонзори.