Condicións do servizo

O presente documento é un contrato entre ti e cada un dos patrocinadores de IndexNow.org: Yandex N.V. e Microsoft Corporation (denominados en conxunto neste contrato como “Patrocinadores”, “nós” ou “nos”). Ao usares o sitio web de IndexNow.org (o “Sitio web”), aceptas estar suxeito aos seguintes termos e condicións (as “Condicións do servizo”).

Alcance das Condicións do servizo e licenza


Estas Condicións do servizo rexen o uso que fagas do Sitio web. Concédeseche unha licenza Creative Commons Atribución-Compartir igual (versión 4.0) dos copyrights dos Patrocinadores na especificación do protocolo dos mapas do sitio, tal e como está publicada no Sitio web (a “Especificación”). Alén dos copyrights dos Patrocinadores nesta Especificación, non se concede nin pode xurdir ningún dereito de propiedade intelectual en virtude destas Condicións do servizo nin tampouco mediante o teu uso dos Mapas do sitio, sexa expreso, implícito ou doutro tipo.

Cambios no Sitio web e nos Termos e condicións, e cambio na Especificación


Podemos modificar ou deixar de ofrecer o Sitio web por calquera motivo e sen previo aviso. Así mesmo, reservamos o dereito de modificar estas Condicións do servizo de cando en vez sen previo aviso. Aceptas explicitamente estar suxeito a esas modificacións cando se publiquen no Sitio web. Sen prexuízo do anterior, os Patrocinadores aceptan que ningún cambio que fagamos nestas Condicións do servizo cancelará nin modificará a licenza concedida no primeiro parágrafo con respecto a calquera uso ou implementación da Especificación que se produza antes da data de publicación do cambio. Consulta estas Condicións do servizo cada certo tempo para estar ao tanto dos cambios que haxa.

Os Patrocinadores reservan o dereito de facer cambios, en calquera momento e con ou sen previo aviso, no protocolo dos Mapas do sitio ou na Especificación, incluídos, entre outros, cambios que teñan como consecuencia que os seus ficheiros actuais de mapas do sitio non cumpran o protocolo modificado. Os Patrocinadores non terán ningunha responsabilidade contigo por mor destes cambios. Cada un dos Patrocinadores reserva o dereito de usar ou non o protocolo de Mapas do sitio na súa totalidade ou en parte, en calquera dos seus produtos ou servizos ou en todos. Así mesmo, ningún Patrocinador terá a obriga de indexar, ler nin usar doutro xeito calquera mapa do sitio que publiques. Sen limitar o carácter xeral do anterior, cada un dos Patrocinadores reserva o dereito de deixar de usar en calquera momento o protocolo de Mapas do sitio en calquera dos seus produtos ou servizos, ou en todos eles.

Exención de responsabilidade das garantías


Os Patrocinadores renuncian a toda responsabilidade pola exactitude, o contido, a exhaustividade, a fiabilidade, o funcionamento ou a dispoñibilidade da información ou os materiais que aparecen no Sitio web. Os Patrocinadores tamén renuncian a toda responsabilidade por calquera dano derivado do uso da Especificación ou do acceso a calquera información ou material en Internet mediante o Sitio web, ou a súa descarga.

O SITIO WEB, A ESPECIFICACIÓN E TODOS OS MATERIAIS, A INFORMACIÓN E OS SERVIZOS INCLUÍDOS NO SITIO WEB FORNÉCENSE "TAL CAL", SEN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. OS PATROCINADORES E OS SEUS LICENCIANTES REXEITAN EXPLICITAMENTE NA MEDIDA EN QUE O PERMITE A LEI TODAS AS GARANTÍAS EXPRESAS, IMPLÍCITAS E ESTATUARIAS, INCLUÍDAS, ENTRE OUTRAS, AS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO E NON INFRACCIÓN DE DEREITOS DE PROPIEDADE. OS PATROCINADORES E OS SEUS LICENCIANTES REXEITAN TODA GARANTÍA RELATIVA Á SEGURANZA, FIABILIDADE, PUNTUALIDADE E DESEMPEÑO DO SITIO WEB. OS PATROCINADORES E OS SEUS LICENCIANTES REXEITAN TODA GARANTÍA POR CALQUERA INFORMACIÓN OU CONSELLO RECIBIDO MEDIANTE CALQUERA DAS LIGAZÓNS FORNECIDAS NO SITIO WEB.

COMPRENDES E ACEPTAS QUE A DESCARGA OU A OBTENCIÓN DOUTRO XEITO DE MATERIAIS OU DATOS MEDIANTE O USO DO SITIO WEB CORREN POLA TÚA CONTA E RISCO, E QUE ES A ÚNICA PERSOA RESPONSABLE DOS DANOS QUE SUFRA O TEU SISTEMA INFORMÁTICO OU A PERDA DE DATOS QUE POIDA XURDIR POLA DESCARGA DOS DEVANDITOS MATERIAIS OU DATOS.

Limitación da responsabilidade


INDEPENDENTEMENTE DAS CIRCUNSTANCIAS, OS PATROCINADORES OU OS SEUS LICENCIANTES NON SERÁN RESPONSABLES ANTE NINGÚN USUARIO DEBIDO AO USO OU USO INDEBIDO DO SITIO WEB OU DA ESPECIFICACIÓN POR PARTE DO DEVANDITO USUARIO, NIN POLA CONFIANZA QUE PUXESE NELES E QUE XURDA DE CALQUERA RECLAMACIÓN RELACIONADA CON ESTE CONTRATO OU O TEMA DESTE. A DEVANDITA LIMITACIÓN DA RESPONSABILIDADE APLICARASE PARA EVITAR A RECUPERACIÓN DE DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTAIS, CONSECUENTES, ESPECIAIS, EXEMPLARES E PUNITIVOS, INDEPENDENTEMENTE DE QUE A RECLAMACIÓN ESTEA BASEADA NA GARANTÍA, NO CONTRATO, NUN PREXUÍZO (INCLUÍDA A NEGLIXENCIA) OU CALQUERA OUTRO MOTIVO (MESMO SE OS PATROCINADORES OU OS SEUS LICENCIANTES RECIBIRON UN AVISO SOBRE A POSIBILIDADE DE QUE HOUBESE ESES DANOS). A DEVANDITA LIMITACIÓN DA RESPONSABILIDADE APLICARASE SE OS DANOS XORDEN DO USO OU USO INDEBIDO DO SITIO WEB E DA CONFIANZA DEPOSITADA NEL, DA IMPOSIBILIDADE DE UTILIZAR O SITIO WEB OU DA INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN OU CANCELACIÓN DO SITIO WEB (INCLUÍDOS OS DANOS SUFRIDOS POR TERCEIROS). ESTA LIMITACIÓN TAMÉN SE APLICARÁ, SEN LIMITACIÓNS, AOS CUSTOS DA ADQUISICIÓN DE BENS OU SERVIZOS SUBSTITUTIVOS, Á PERDA DE BENEFICIOS OU Á PERDA DE DATOS. A DEVANDITA LIMITACIÓN APLICARASE TAMÉN CON RESPECTO AO DESEMPEÑO OU NON DESEMPEÑO DO SITIO WEB, OU A CALQUERA INFORMACIÓN QUE APAREZA NO SITIO WEB, ESTEA LIGADA NEL OU RELACIONADA DE CALQUERA OUTRO XEITO CON EL. A DEVANDITA LIMITACIÓN APLICARASE A PESAR DE CALQUERA ERRO NA FINALIDADE ESENCIAL DE CALQUERA RECURSO LIMITADO E NA MEDIDA EN QUE O PERMITA A LEI.

Privacidade


Non tentamos identificar persoalmente os usuarios do Sitio web. Non se recompilan datos de identificación do Sitio web nin se divulgan a ningún terceiro con ningunha finalidade. Os datos non identificativos que recompilamos en relación co Sitio web úsanse só con fins de administración do servidor e de funcionamento xeral do Sitio web. O anterior non se aplica aos correos electrónicos enviados aos enderezos indicados no Sitio web, que poden conter información de identificación persoal e que só usaremos cando sexan necesarios para responder ao correo electrónico pertinente.

Rexistramos as solicitudes https enviadas ao Sitio web. Como consecuencia disto, coñecemos o enderezo IP de orixe do equipo que solicita o URL dun Sitio web. Non rexistramos a identidade específica dos visitantes. Podemos analizar os nosos ficheiros de rexistros para determinar o uso que se fai do Sitio web. A información rexistrada consérvase de xeito confidencial como material administrativo e de investigación, pero só se revela ao persoal dos Patrocinadores. Poden usarse estatísticas totais sen identificacións xeradas a partir dos nosos rexistros con fins de investigación.

Outras disposicións


As presentes Condicións do servizo rexeranse e interpretaranse en virtude do estipulado nas leis do Estado de California, sen dar efecto ás súas disposicións de conflito de leis nin ás do teu estado ou país de residencia real. Se, por algún motivo, un tribunal da xurisdición competente considera que algunha disposición ou parte das Condicións do servizo non é aplicable, o resto das Condicións do servizo seguirán en plena vixencia.

Estas Condicións do servizo constitúen o contrato completo entre ti e os Patrocinadores con respecto ao tema en cuestión, e substitúen todos os acordos ou contratos anteriores ou actuais, escritos ou orais, respecto do devandito tema. Calquera renuncia a calquera disposición das Condicións do servizo só será efectiva se se fai por escrito e a firman todos os Patrocinadores.