Condicions del servei

Aquest document és un contracte entre l'usuari i cadascun dels patrocinadors d'IndexNow.org: Yandex N.V. i Microsoft Corporation (anomenats col·lectivament en aquest contracte "Patrocinadors" o "nosaltres"). En fer servir el lloc web IndexNow.org (el "Lloc web"), l'usuari accepta que els següents termes i condicions (les "Condicions del servei") són vinculants.

Àmbit de les Condicions del servei; llicència


Aquestes Condicions del servei regeixen l'ús que facis del Lloc web. Se't concedeix una llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual (versió 4.0) per als copyrights dels Patrocinadors a l'especificació del protocol Sitemaps publicada al Lloc web ("Especificació"). Tret dels copyrights dels Patrocinadors que consten en aquesta Especificació, no s'atorga ni pot sorgir cap dret de propietat intel·lectual de cap mena en virtut d'aquestes Condicions del servei ni mitjançant el teu ús del protocol Sitemaps, ni explícit, ni implícit ni de cap altra mena.

Canvis al Lloc web i a les Condicions del servei; canvis a l'Especificació


Podem modificar o deixar d'oferir el Lloc web per qualsevol motiu i sense avís previ. També ens reservem el dret de modificar aquestes Condicions del servei cada cert temps sense avís previ. L'usuari accepta que aquestes modificacions són vinculants un cop s'han publicat al Lloc web. No obstant això, els Patrocinadors acordem que cap canvi que fem en aquestes Condicions del servei no anul·larà ni modificarà la llicència atorgada en virtut de l'apartat 1 anterior pel que fa a cap ús o implementació de l'Especificació que es produeixi abans de la data de publicació del canvi. Llegeix aquestes Condicions del servei periòdicament per estar al dia dels possibles canvis.

Els Patrocinadors es reserven el dret, en qualsevol moment i amb o sense notificació a l'usuari, de fer canvis al protocol Sitemaps o a l'Especificació, incloent-hi, entre d'altres, canvis que tinguin com a conseqüència que els teus fitxers de mapes del lloc (sitemaps) no compleixin el protocol revisat. Els Patrocinadors no tindran cap responsabilitat envers l'usuari per aquests canvis. Cadascun del Patrocinadors es reserva el dret d'utilitzar o de no utilitzar el protocol Sitemaps en la seva totalitat o en part, en qualsevol o en tots els seus productes o serveis, i cap Patrocinador no estarà obligat a indexar, llegir ni utilitzar de cap altra manera qualsevol mapa del lloc publicat per l'usuari. Sense limitar el caràcter general d'aquesta disposició, cadascun del Patrocinadors es reserva el dret en qualsevol moment de deixar d'utilitzar el protocol Sitemaps en qualsevol o en tots els seus productes o serveis.

Avís d'exempció de responsabilitat de garanties


Els Patrocinadors renuncien a qualsevol responsabilitat o obligació pel que fa a l'exactitud, el contingut, la compleció, la fiabilitat, el funcionament o la disponibilitat de la informació o els materials que es mostren al Lloc web. Els Patrocinadors també renuncien a qualsevol responsabilitat per qualsevol dany resultant de l'ús de l'Especificació o de la baixada o l'accés a qualsevol informació o material a Internet a través del Lloc web.

EL LLOC WEB, L'ESPECIFICACIÓ I TOTS ELS MATERIALS, INFORMACIÓ I SERVEIS INCLOSOS AL LLOC WEB ES PROPORCIONEN "TAL QUAL", SENSE CAP MENA DE GARANTIA. ELS PATROCINADORS I ELS SEUS LLICENCIADORS RENUNCIEN DE MANERA EXPLÍCITA I FINS AL MÀXIM PERMÈS PER LA LLEI A TOTES LES GARANTIES EXPLÍCITES, IMPLÍCITES I ESTATUTÀRIES, INCLOENT-HI, ENTRE D'ALTRES, LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, D'ADEQUACIÓ A UNA FINALITAT CONCRETA I DE NO INFRACCIÓ DE DRETS DE PROPIETAT. ELS PATROCINADORS I ELS SEUS LLICENCIADORS RENUNCIEN A QUALSEVOL GARANTIA RELATIVA A LA SEGURETAT, LA FIABILITAT, LA PUNTUALITAT I EL RENDIMENT DEL LLOC WEB. ELS PATROCINADORS I ELS SEUS LLICENCIADORS RENUNCIEN A QUALSEVOL GARANTIA PEL QUE FA A QUALSEVOL INFORMACIÓ O CONSELL REBUTS MITJANÇANT QUALSEVOL ENLLAÇ PROPORCIONAT AL LLOC WEB.

ENTENS I ACCEPTES QUE BAIXES O OBTENS D'ALGUNA ALTRA MANERA MATERIALS O DADES MITJANÇANT L'ÚS DEL LLOC WEB A LA TEVA ÚNICA DISCRECIÓ I RISC, I QUE SERÀS L'ÚNIC RESPONSABLE DE QUALSEVOL DANY AL TEU SISTEMA INFORMÀTIC O DE QUALSEVOL PÈRDUA DE DADES RESULTANTS DE LA BAIXADA D'AQUESTS MATERIALS O DADES.

Limitació de responsabilitat


EN CAP CAS ELS PATROCINADORS O ELS SEUS LLICENCIADORS SERAN RESPONSABLES ENVERS CAP USUARI PER L'ÚS O EL MAL ÚS QUE AQUEST USUARI FACI DEL LLOC WEB O DE L'ESPECIFICACIÓ, NI PER LA SEVA DEPENDÈNCIA D'AQUESTS, DERIVATS DE CAP RECLAMACIÓ RELACIONADA AMB AQUEST ACORD O AMB EL SEU TEMA. AQUESTA LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT S'APLICARÀ PER IMPEDIR LA RECUPERACIÓ DE DANYS DIRECTES, INDIRECTES, FORTUÏTS, CONSEQÜENTS, ESPECIALS, EXEMPLARS I PUNITIUS, TANT SI AQUESTA RECLAMACIÓ ES BASA EN UNA GARANTIA, CONTRACTE O GREUGE (INCLOENT-HI LA NEGLIGÈNCIA), COM SI TÉ QUALSEVOL ALTRA JUSTIFICACIÓ (FINS I TOT SI S'HA ADVERTIT ELS PATROCINADORS O ELS SEUS LLICENCIADORS DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS). AQUESTA LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT S'APLICARÀ TANT SI ELS DANYS SORGEIXEN PER L'ÚS O EL MAL ÚS O LA DEPENDÈNCIA DEL LLOC WEB, COM PER LA INCAPACITAT D'UTILITZAR EL LLOC WEB, COM PER LA INTERRUPCIÓ, LA SUSPENSIÓ O LA FINALITZACIÓ DEL LLOC WEB (INCLOENT-HI ELS DANYS PATITS PER TERCERS). AQUESTA LIMITACIÓ TAMBÉ S'APLICARÀ, SENSE LIMITACIONS, ALS COSTOS DE L'ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTIUS, PÈRDUA DE BENEFICIS O PÈRDUA DE DADES. A MÉS, AQUESTA LIMITACIÓ S'APLICARÀ AMB RESPECTE AL RENDIMENT O AL NO RENDIMENT DEL LLOC WEB O DE QUALSEVOL INFORMACIÓ QUE APAREGUI AL LLOC WEB O QUE ESTIGUI ENLLAÇADA O RELACIONADA DE QUALSEVOL MANERA AMB EL LLOC WEB. AQUESTA LIMITACIÓ S'APLICARÀ MALGRAT QUALSEVOL DEFECTE DE FINALITAT ESSENCIAL DE QUALSEVOL REMEI LIMITAT I FINS A LA MÀXIMA MESURA PERMESA PER LA LLEI.

Privadesa


No fem cap esforç per identificar personalment els usuaris del Lloc web. No es recull cap dada d'identificació personal des del Lloc web ni es revela a cap tercer per a cap finalitat. Les dades que no són d'identificació personal que recollim en relació amb el Lloc web només s'utilitzen per a l'administració dels servidors i per al funcionament general del Lloc web. Això no s'aplica al correu electrònic enviat a les adreces electròniques de contacte que es mostren al Lloc web, que pot contenir informació d'identificació personal, que farem servir només segons calgui per respondre al correu electrònic corresponent.

Incloem als nostres registres les sol·licituds HTTP enviades al Lloc web. Per tant, coneixem l'adreça IP originària de la màquina que sol·licita una adreça URL del Lloc web. No registrem la identitat concreta dels visitants. Podem analitzar els nostres fitxers de registre per determinar com es fa servir el Lloc web. La informació registrada es conserva de manera indefinida com a material administratiu i de recerca, però només es revela al personal dels Patrocinadors. Les estadístiques agregades i no identificables generades a partir dels nostres registres es poden utilitzar amb finalitats de recerca.

Disposicions diverses


Aquestes Condicions del servei es regiran i s'interpretaran d'acord amb la legislació de l'Estat de Califòrnia, sense donar efecte a les seves disposicions de conflicte de lleis ni a les del teu estat o país de residència actual. Si per qualsevol motiu un tribunal amb la jurisdicció competent determina que qualsevol disposició o part d'aquestes Condicions del Servei no es pot aplicar, la resta de les Condicions del servei continuaran sent vàlides i vigents.

Aquestes Condicions del servei constitueixen l'acord complet entre tu i els Patrocinadors en relació amb el tema que es contempla en aquest document i substitueixen i reemplacen qualsevol acord o contracte anterior o contemporani, tant per escrit com oral, en relació amb aquest tema. Qualsevol exempció a qualsevol de les disposicions de les Condicions del servei només es farà efectiva per escrit i signada per tots els Patrocinadors.