Preguntes més freqüents

Quins són els extrems dels motors de cerca per enviar adreces URL?

IndexNow-enabled search engines shares immediately all URLs submitted to all other IndexNow-enabled search engines, so you just need to notify one endpoint.

IndexNow
https://api.indexnow.org/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Microsoft Bing
https://www.bing.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Seznam.cz
https://search.seznam.cz/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Yandex
https://yandex.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
He enviat una adreça URL. Què passarà a continuació?
Si els motors de cerca accepten l'adreça URL, intentaran rastrejar-la per obtenir el contingut més recent en funció de la seva lògica de programació de rastrejos i la quota de rastreig per al teu lloc.
Avui he enviat 10.000 adreces URL. Què passarà a continuació?
Si els motors de cerca accepten les adreces URL i tenen una quota de rastreig suficient per al teu lloc, intentaran rastrejar algunes d'aquestes adreces URL o totes.
He enviat una adreça URL, però no s'ha indexat. Per què?
L'ús d'IndexNow garanteix que els motors de cerca estan informats dels canvis al teu lloc web. L'ús d'IndexNow no garanteix que els motors de cerca rastrejaran o indexaran les pàgines web. Pot ser que el canvi trigui a reflectir-se als motors de cerca.
Acabo de començar a fer servir IndexNow. He de publicar les adreces URL que van canviar l'any passat?
No, només has de publicar les adreces URL que canviïn (afegides, actualitzades o suprimides) des del moment en què comencis a utilitzar IndexNow.
Les adreces URL enviades compten de cara a la meva quota de rastreig?
Sí, cada rastreig compta de cara a la teva quota de rastreig. En publicar-les a IndexNow, notifiques als motors de cerca que aquestes adreces URL són importants per a tu. Per regla general, els motors de cerca donaran més prioritat al rastreig d'aquestes adreces URL que no al d'altres adreces URL que coneguin.
Per què els motors de cerca no han indexat totes les adreces URL enviades?
Els motors de cerca poden decidir no rastrejar ni indexar adreces URL que no compleixin el seu criteri de selecció.
Per què l'adreça URL està indexada en un motor de cerca, però no en els altres?
Els motors de cerca poden decidir no seleccionar una adreça URL concreta si no compleix el seu criteri de selecció.
Tinc un lloc web petit que té poques pàgines web. He de fer servir IndexNow?
Sí, si vols que els motors de cerca descobreixin el contingut tan bon punt es canviï, has de fer servir IndexNow. No hauràs d'esperar hores (o, el que és pitjor, setmanes) per veure els canvis reflectits als motors de cerca.
Puc enviar la mateixa adreça URL molts cops al dia?
Evita enviar la mateixa adreça URL molts cops al dia. Si les pàgines s'editen sovint, és preferible esperar 10 minuts entre les edicions abans de notificar-ho als motors de cerca. Si les pàgines s'actualitzen constantment (per exemple: Hora a Barcelona o El temps a Lleida), és preferible no fer servir IndexNow per a cada canvi.
Puc enviar adreces URL 404 mitjançant l'API?
Sí, pots enviar pàgines amb enllaços que ja no funcionen (HTTP 404, HTTP 410) per notificar als motors de cerca l'existència de nous enllaços incorrectes.
Puc enviar noves redireccions?
Sí, pots enviar adreces URL que facin noves redireccions (per exemple, una redirecció 301, una redirecció 302, HTML amb l'etiqueta d'actualització de metadades, etc.) per notificar als motors de cerca que el contingut ha canviat.
Puc enviar totes les adreces URL del meu lloc?
Fes servir IndexNow per enviar només adreces URL que hagin canviat (afegides, actualitzades o suprimides) recentment, incloent-hi totes les adreces URL si totes han canviat recentment. Utilitza mapes del lloc per informar els motors de cerca de totes les adreces URL. Els motors de cerca visiten els mapes del lloc cada pocs dies.
He rebut una resposta HTTP 429 Too Many Requests d'un motor de cerca. Què he de fer?
El codi d'estat de resposta HTTP 429 Too Many Requests indica que has enviat massa sol·licituds en un període determinat. No n'enviïs tantes o torna-ho a provar més tard.
Quan he de canviar la clau?
Els motors de cerca intentaran rastrejar el fitxer {key}.txt només una vegada per verificar-ne la propietat quan rebin una clau nova. A més, no cal que modifiquis la clau sovint.
Puc utilitzar més d'una clau per amfitrió?
Sí, si els teus llocs web utilitzen sistemes de gestió de continguts (CMS) diferents, cada CMS pot fer servir una clau pròpia. Publica fitxers de clau diferents a l'arrel de l'amfitrió.
Puc utilitzar un fitxer de clau per a tot el domini?
No, cada amfitrió del domini ha de tenir una clau pròpia. Si el teu lloc té host-a.example.com i host-b.example.com, has de tenir un fitxer de clau per a cada amfitrió.
Puc utilitzar la mateixa clau en dos o més amfitrions?
Sí, pots reutilitzar la mateixa clau en dos o més amfitrions i en dos o més dominis.
Tinc un mapa del lloc. Necessito IndexNow?
Sí. Tot i que els mapes del lloc (o sitemaps) són una eina senzilla perquè els administradors web informin els motors de cerca de totes les pàgines als seus llocs disponibles per al rastreig, els motors de cerca no els visiten gaire sovint. Amb IndexNow, els administradors web no s'han d'esperar fins que els motors de cerca no descobreixin els mapes del lloc i els rastregin, sinó que els poden notificar directament l'existència de contingut nou.
Què puc fer si tinc una altra pregunta sobre l'ús d'IndexNow?
Consulta la documentació disponible a cada motor de cerca per a obtenir més detalls sobre IndexNow.