UKK

Mitkä ovat hakukoneiden päätepisteet URL-osoitteiden lähettämiseen?

IndexNow-enabled search engines shares immediately all URLs submitted to all other IndexNow-enabled search engines, so you just need to notify one endpoint.

IndexNow
https://api.indexnow.org/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Microsoft Bing
https://www.bing.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Seznam.cz
https://search.seznam.cz/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Yandex
https://yandex.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Lähetin URL-osoitteen. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Jos hakukoneet pitävät URL-osoitteestasi, ne yrittävät indeksoida sen saadakseen sivun uusimman sisällön indeksoinnin ajatuslogiikan ja sivustosi indeksointikiintiön mukaan.
Lähetin 10 000 URL-osoitetta tänään. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Jos hakukoneet pitävät URL-osoitteista ja niillä on riittävästi indeksointikiintiötä sivustoasi varten, ne yrittävät indeksoida osan tai kaikki näistä URL-osoitteista.
Lähetin URL-osoitteen, mutta en näe sitä indeksoituna?
IndexNow’n käyttö takaa, että hakukoneet ovat tietoisia verkkosivustosi muutoksista. IndexNow’n käyttö ei takaa, että hakukoneet indeksoisivat verkkosivut. Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin muutos näkyy hakukoneissa.
Aloitin juuri IndexNow’n käytön. Pitäisikö minun julkaistu viime vuonna muuttuneet URL-osoitteet?
Ei, sinun tulee julkaista vain ne URL-osoitteet, jotka ovat muuttuneet (lisätty, päivitetty tai poistettu) sen jälkeen, kun aloitit IndexNow’n käytön.
Vähentävätkö lähetetyt URL-osoitteet indeksointikiintiötäni?
Kyllä, jokainen indeksointi vähentää käytettävissä olevien indeksointien määrää. Julkaisemalla ne IndexNow’ssa ilmoitat hakukoneille, että välität näistä URL-osoitteista, jolloin hakukoneet yleensä asettavat näiden URL-osoitteiden indeksoinnin etusijalle muihin tietämiinsä URL-osoitteisiin nähden.
Miksi hakukoneet eivät näytä indeksoivan kaikkia lähetettyjä URL-osoitteita?
Hakukoneet voivat päättää olla indeksoimatta URL-osoitteita, jos osoitteet eivät täytä hakukoneiden valintakriteereitä.
Miksi URL-osoitteeni on indeksoitu yhdessä hakukoneessa muttei muissa?
Hakukoneet voivat päättää olla indeksoimatta jotakin tiettyä URL-osoitetta, mikäli osoite ei täytä niiden valintakriteereitä.
Minulla on pieni verkkosivusto, jolla on vain muutama verkkosivu. Pitäisikö minun käyttää IndexNow’ta?
Kyllä, jos haluat hakukoneiden löytävän sisältöä heti, kun se on muuttunut, sinun kannattaa käyttää IndexNow’ta. Sinun ei tarvitse odottaa tuntikausia tai pahimmassa tapauksessa viikkoja nähdäksesi muutokset hakukoneissa.
Voinko lähettää saman URL-osoitteen monta kertaa päivässä?
Vältä saman URL-osoitteen lähettämistä monta kertaa päivässä. Jos sivuja muokataan usein, kannattaa odottaa 10 minuuttia muokkausten välillä ennen hakukoneille ilmoittamista. Jos sivuja päivitetään jatkuvasti (esimerkiksi kellonaika Honolulussa, sää Tokiossa), on suositeltavaa olla käyttämättä IndexNow’ta jokaiselle muutokselle.
Voinko lähettää 404-URL-osoitteita ohjelmointirajapinnan kautta?
Kyllä, voit lähettää kuolleita linkkisivuja (http 404, http 410) ja ilmoittaa näin hakukoneille uusista kuolleista linkeistä.
Voinko lähettää uusia uudelleenohjauksia?
Kyllä, voit lähettää URL-osoitteet, jotka on äskettäin määritetty tekemään uudelleenohjaus (esimerkiksi 301 redirect, 302 redirect, metapäivitystunnisteella varustettu html-koodi) ja ilmoittaa näin hakukoneille, että sisältö on muuttunut.
Voinko lähettää kaikki sivustoni URL-osoitteet?
Käytä IndexNow’ta vain hiljattain muuttuneiden (lisättyjen, päivitettyjen tai poistettujen) URL-osoitteiden lähettämiseen. Voit lähettää kaikki sivuston URL-osoitteet, jos kaikki URL-osoitteet ovat muuttuneet hiljattain. Kerro hakukoneille kaikista URL-osoitteistasi sivustokarttojen avulla. Hakukoneet vierailevat sivustokartoissa muutaman päivän välein.
Sain HTTP 429 Liian monta pyyntöä -vastauksen yhdeltä hakukoneelta. Miten minun tulee toimia?
Tällainen HTTP 429 Liian monta pyyntöä -vastaustilakoodi ilmaisee, että lähetät liian monta pyyntöä tietyllä ajanjaksolla. Hidasta vauhtiasi tai yritä myöhemmin uudelleen.
Milloin minun on vaihdettava avaimeni?
Hakukoneet yrittävät indeksoida {key}.txt-tiedoston vain kerran omistajuuden vahvistamiseksi, kun ne ovat saaneet uuden tunnuksen. Sinun ei myöskään tarvitse muokata avaintasi usein.
Voinko käyttää useampaa kuin yhtä avainta isäntää kohti?
Kyllä, tämä on mahdollista, jos verkkosivustosi käyttävät eri sisällönhallintajärjestelmiä, jolloin kukin sisällönhallintajärjestelmä voi käyttää omaa avaintaan. Julkaise tällöin eri avaintiedostot isännän juuressa.
Voinko käyttää yhtä tiedostoavainta koko toimialueelle?
Et. Kullakin toimialueen isännällä on oltava oma avaimensa. Jos sivustollasi on isännät host-a.example.com ja host-b.example.com, sinulla on oltava avaintiedosto kullekin isännälle.
Voinko käyttää samaa avainta kahdelle tai useammalle isännälle?
Kyllä, voit käyttää samaa avainta kahdelle tai useammalle isännälle ja kahdelle tai useammalle toimialueelle.
Minulla on sivustokartta, tarvitsenko IndexNow’n?
Kyllä. Vaikka sivustokartat ovatkin helppo tapa sivustovastaavalle tiedottaa hakukoneita kaikista sivustonsa indeksoitavissa olevista sivuista, hakukoneet vierailevat sivustokartoissa epäsäännöllisesti. IndexNow’n ansiosta sivustovastaavien ei tarvitse odottaa, kunnes hakukoneet löytävät ja indeksoivat sivustokarttoja, vaan he voivat ilmoittaa suoraan hakukoneille uudesta sisällöstä.
Entä jos minulla on jokin muu IndexNow’n käyttöä koskeva kysymys?
Saat lisätietoja IndexNow’sta tutustumalla kullekin hakukoneelle saatavilla olevaan dokumentaatioon.