Časté dotazy

Jaký je koncový bod vyhledávačů pro odesílání adres URL?

IndexNow-enabled search engines shares immediately all URLs submitted to all other IndexNow-enabled search engines, so you just need to notify one endpoint.

IndexNow
https://api.indexnow.org/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Microsoft Bing
https://www.bing.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Seznam.cz
https://search.seznam.cz/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Yandex
https://yandex.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Odeslal/a jsem adresu URL, co se bude dít?
Pokud se vyhledávači vaše adresa URL líbí, budou ji vyhledávače procházet, aby co nejrychleji získaly nejnovější obsah, na základě jejich logiky plánování procházení a kvóty prohledávání pro váš web.
Odeslal/a jsem dnes 10 tisíc adres URL, co se bude dít?
Pokud se vaše adresy URL vyhledávačům líbí a mají volnou kapacitu na procházení vašeho webu, pak se vyhledávače pokusí projít některé z těchto adres URL.
Odeslal/a jsem adresu URL, ale nevidím, že by byla indexována.
Použití služby IndexNow zajišťuje, že vyhledávače jsou si vědomy změn vaší webové stránky. Použití služby IndexNow nezaručuje, že vyhledávače budou webové stránky budou procházet nebo indexovat. Může nějakou dobu trvat, než se změny ve vyhledávačích projeví.
Právě jsem začal/a používat službu IndexNow, měl/a bych publikovat adresy URL, které se loni změnily?
Ne, měli byste publikovat jen adresy URL, které se změnily (byl přidány, aktualizovány nebo odstraněny) od chvíle, kdy jste začali službu IndexNow používat.
Počítají se odeslané adresy URL do mé kvóty procházení?
Ano, každé procházení se počítá do vaší kvóty procházení. Jejich publikováním do služby IndexNow vyhledávače informujete, že o tyto adresy URL máte zájem. Vyhledávače obvykle upřednostní procházení těchto adres URL před jinými adresami URL, které znají.
Proč nevidím všechny odeslané adresy URL, které vyhledávače indexovaly?
Vyhledávače se mohou rozhodnout neprocházet a neindexovat adresy URL, pokud nesplňují jejich kritéria výběru.
Proč je moje adresa URL indexována v jednom vyhledávači, ale v jiných ne?
Vyhledávače se mohou rozhodnout nevybrat určité adresy URL, pokud nesplňují jejich kritéria výběru.
Mám malý web, který má několik stránek. Měl/a bych používat službu IndexNow?
Ano, pokud chcete, aby vyhledávače našly obsah ihned po jeho změně, pak byste měli službu IndexNow používat. Nebudete muset čekat několik hodin nebo dokonce týdnů, než se vaše změny ve vyhledávačích projeví.
Mohu stejnou adresu URL odeslat několikrát za den?
Vyhýbejte se odesílání stejné adresy URL několikrát denně. Pokud se stránky často upravují, pak je vhodné mezi úpravami počkat 10 minut, než vyhledávače informujete. Pokud jsou stránky aktualizovány neustále (příklady: čas ve Waimea, počasí v Tokiu), doporučujeme nepoužívat službu IndexNow pro každou změnu.
Mohu prostřednictvím rozhraní API odesílat adresy URL 404?
Ano, můžete odesílat stránky s nefunkčními odkazy (http 404, http 410) a informovat tak vyhledávače o nových nefunkčních odkazech.
Mohu odeslat nová přesměrování?
Ano, nově přesměrovávací adresy URL (například přesměrování 301, přesměrování 302, html s meta tagem obnovení atd.) můžete odesílat, pokud chcete informovat vyhledávače, že se obsah změnil.
Mohu odesílat všechny adresy URL pro můj web?
Službu IndexNow používejte jen k odesílání adres URL, které se nedávno změnily (byly přidány, aktualizovány nebo odstraněny), včetně všech adres URL, pokud se všechny adresy URL změnily nedávno. Pomocí map webu můžete informovat vyhledávače o všech vašich adresách URL. Vyhledávače navštěvují mapy webu každých několik dní.
Od jednoho vyhledávače jsem obdržel/a odpověď „HTTP 429 Příliš mnoho požadavků“, co mám dělat?
Kód stavu odpovědi HTTP 429 Příliš mnoho požadavků značí, že během dané doby odesíláte příliš mnoho požadavků. Zpomalte nebo to zkuste znovu později.
Kdy mám změnit svůj klíč?
Vyhledávače se pokusí projít soubor {key}.txt jen jednou, aby ověřily vlastnictví, když obdrží nový klíč. Klíč navíc nemusíte měnit často.
Mohu pro jednoho hostitele používat více než jeden klíč?
Ano, pokud vaše webové stránky používají různé systémy pro správu obsahu (Content Management Systems), každý takový systém může používat vlastní klíč. Soubory různých klíčů publikujte v kořenovém adresáři hostitele.
Mohu používat jeden soubor klíče pro celou doménu?
Každý hostitel ve vaší doméně musí mít vlastní klíč. Pokud má váš web host-a.example.com a host-b.example.com, musíte mít soubor klíče pro každého hostitele.
Mohu používat stejný klíč se dvěma nebo více hostiteli?
Ano, stejný klíč můžete používat na dvou nebo více hostitelích a ve dvou nebo více doménách.
Mám mapu webu, potřebuji službu IndexNow?
Ano, i když jsou mapy webu snadným způsobem, jak mohou webmasteři informovat vyhledávače o všech stránkách na jejich webu, které jsou dostupné pro procházení, vyhledávače mapy webu často nenavštěvují. Díky službě IndexNow webmasteři nemusí čekat, než vyhledávače mapy webu objeví a projdou, ale mohou je o novém obsahu informovat přímo.
Co když mám jinou otázku ohledně používání služby IndexNow?
Podívejte se na dokumentaci k jednotlivým vyhledávačům, kde najdete další podrobnosti o službě IndexNow.