Vanlige spørsmål

Hva er søkemotorenes endepunkt for innsending av URL-adresser?

IndexNow-enabled search engines shares immediately all URLs submitted to all other IndexNow-enabled search engines, so you just need to notify one endpoint.

IndexNow
https://api.indexnow.org/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Microsoft Bing
https://www.bing.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Seznam.cz
https://search.seznam.cz/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Yandex
https://yandex.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Jeg har sendt inn en URL-adresse. Hva skjer nå?
Hvis søkemotorene liker URL-adressen din, forsøker de å gjennomsøke den for å hente det nyeste innholdet raskt, basert på søkemotorens planleggingslogikk og gjennomsøkingskvoter for nettstedet ditt.
Jeg har sendt inn 10 000 URL-adresser i dag. Hva skjer nå?
Hvis søkemotorene liker URL-adressene dine og har nok gjennomsøkingskvoter for nettstedet ditt, forsøker søkemotorene å gjennomsøke noen av eller alle disse URL-adressene.
Jeg har sendt inn en URL-adresse, men jeg ser ikke at den er blitt indeksert?
Når du bruker IndexNow, sikrer du at søkemotorene kjenner til endringene på nettstedet ditt. Selv om du bruker IndexNow, er du ikke garantert at søkemotorene gjennomsøker eller indekserer nettsidene. Det kan ta noe tid før endringen vises i søkemotorene.
Jeg har nettopp begynt å bruke IndexNow. Skal jeg publisere URL-adresser som ble endret i fjor?
Nei. Du bør kun publisere URL-adresser som er endret (lagt til, oppdatert eller slettet) siden du begynte å bruke IndexNow.
Teller de innsendte URL-adressene i gjennomsøkingskvoten min?
Ja. Hver gjennomsøking teller i gjennomsøkingskvoten. Når du publiserer dem på IndexNow, varsler du søkemotorene at du bryr deg om disse URL-adressene. Søkemotorene prioriterer vanligvis gjennomsøking av disse URL-adressene sammenlignet med andre URL-adresser de kjenner.
Hvor er ikke alle de innsendte URL-adressene indeksert av søkemotorene?
Søkemotorene kan velge å ikke gjennomsøke og indeksere URL-adresser hvis de ikke oppfyller kravene.
Hvorfor er URL-adressen min indeksert i en søkemotor, men ikke i andre?
Søkemotorer kan velge å ikke velge bestemte URL-adresser hvis de ikke oppfyller kravene søkemotoren stiller.
Jeg har et lite nettsted med få nettsider. Bør jeg bruke IndexNow?
Ja. Hvis du vil at søkemotorene skal oppdage innhold så snart det blir endret, bør du bruke IndexNow. Du trenger ikke vente i timevis, eller enda verre, flere uker, før du ser endringene i søkemotorene.
Kan jeg sende inn samme URL-adresse flere ganger samme dag?
Ikke send inn samme URL-adresse flere ganger samme dag. Hvis sidene endres ofte, er det best å vente ti minutter mellom endringene før du varsler søkemotorene. Hvis sidene oppdateres hele tiden (f.eks. klokkeslett i Waimea, været i Tokyo), er det best å ikke bruke IndexNow for hver endring.
Kan jeg sende inn 404-URL-adresser via API-en?
Ja. Du kan sende inn sider med ødelagte lenker (http 404, http 410) for å varsle søkemotorer om nye ødelagte lenker.
Kan jeg sende inn nye viderekoblinger?
Ja. Du kan sende URL-adresser som viderekobler (f.eks. 301-viderekobling, 302-viderekobling, html med metaoppdateringskode osv.) for å varsle søkemotorene om at innholdet er endret.
Kan jeg sende inn alle URL-adressene for nettstedet mitt?
Bruk IndexNow til å sende inn kun URL-adresser som nylig er endret (lagt til, oppdatert eller slettet), inkludert alle URL-adressene hvis alle er blitt endret nylig. Bruk områdekart til å informere søkemotorene om alle URL-adressene dine. Søkemotorene besøker områdekartene med et par dagers mellomrom.
Jeg fikk en HTTP 429 For mange forespørsler-respons fra en søkemotor. Hva gjør jeg?
En slik respons indikerer at du sender for mange forespørsler innenfor en gitt tidsperiode. Send færre, eller prøv igjen senere.
Når må jeg endre nøkkelen min?
Søkemotorer forsøker å gjennomsøke {key}.txt-filen kun én gang for å bekrefte eierskapet når de mottar en ny nøkkel. Det er ikke nødvendig å endre nøkkelen ofte.
Kan jeg bruke flere nøkler per vert?
Ja. Hvis nettstedene dine bruker forskjellige innholdsstyringssystemer, kan hvert system bruke sin egen nøkkel. Publiser forskjellige nøkkelfiler i roten til verten.
Kan jeg bruke én filnøkkel for hele domenet?
Nei. Hver vert i domenet må ha sin egen nøkkel. Hvis nettstedet ditt har host-a.example.com og host-b.example.com, må du ha en nøkkelfil for hver vert.
Kan jeg bruke samme nøkkel på to eller flere verter?
Ja. Du kan bruke samme nøkkel på to eller flere verter, og to eller flere domener.
Jeg har et områdekart. Trenger jeg IndexNow?
Ja. Når områdekart er en enkel måte for nettansvarlige å informere søkemotorer om alle sidene på nettstedet som er tilgjengelige for gjennomsøking, besøkes områdekart uregelmessig av søkemotorer. Med IndexNow trenger ikke nettansvarlige å vente på at søkemotorer skal oppdage og gjennomsøke områdekart, men kan varsle søkemotorene direkte om nytt innhold.
Hva hvis jeg har flere spørsmål om bruk av IndexNow?
Se dokumentasjonen fra hver søkemotor for mer informasjon om IndexNow.