Dokumentasjon

Innsending av én URL-adresse


For å sende inn en URL-adresse med en HTTP-forespørsel (bytt ut med URL-adressen fra søkemotoren), send forespørselen til denne URL-adressen:

        https://<searchengine>/indexnow?url=url-changed&key=your-key
      
 • url-changed er en URL-adresse fra nettstedet ditt som er blitt lagt til, oppdatert eller slettet. URL-adressen må bruke escape-tegn og være kodet. Sørg for at URL-adressene dine følger RFC-3986-standarden for URI-er.
 • Your-key skal ha minst 8 og maksimalt 128 heksadesimale tegn. Nøkkelen kan bestå kun av disse tegnene: små bokstaver (a–z), store bokstaver (A–Z), tall (0–9), og bindestreker (-).

For eksempel: Hvis du vil fortelle søkemotorer at https://www.example.com/product.html er blitt oppdatert, og du vil bruke denne nøkkelen , blir URL-adressen:

        https://<searchengine>/indexnow?url=https://www.example.com/product.html&key=
      

Du kan utstede HTTP-forespørselen med nettleseren, wget, curl eller en annen måte du foretrekker. En vellykket forespørsel returnerer en HTTP 200-responskode. Hvis du får en annen respons, må du bekrefte at du ikke sender inn for ofte og at nøkkelen og URL-adressen er gyldige, og så sende inn forespørselen på nytt. HTTP 200-responskoden indikerer kun at søkemotoren har mottatt URL-adressen din.

Innsending av sett med URL-adresser


For å sende inn et sett med URL-adresser med en HTTP-forespørsel, send POST JSON-forespørselen til URL-adressen fra søkemotorene. Bytt ut med vertsnavnet til søkemotoren.

        POST /indexnow HTTP/1.1
        Content-Type: application/json; charset=utf-8
        Host: <searchengine>
        {
         "host": "www.example.com",
         "key": "",
         "urlList": [
           "https://www.example.com/url1",
           "https://www.example.com/folder/url2",
           "https://www.example.com/url3"
           ]
        }
      

Du kan sende inn opptil 10 000 URL-adresser per innlegg, og du kan blande URL-adresser med http og https hvis det er nødvendig.

Du kan utstede HTTP-forespørselen med wget, curl eller en annen måte du foretrekker. En vellykket forespørsel returnerer en HTTP 200-responskode. Hvis du får en annen respons, bør du sjekke forespørselen din. Hvis alt ser bra ut, sender du inn forespørselen på nytt. HTTP 200-responskoden indikerer kun at søkemotoren har mottatt settet med URL-adresser.

Den anbefalte måten er å automatisere innsending av URL-adresser så snart innholdet blir lagt til, oppdatert eller slettet opp til en grense. Se anbefalte fremgangsmåter for brukergenerert innhold i Vanlige spørsmål.

Bekrefting av eierskap via nøkkelen


For å sende inn URL-adresser må du «bevise» eierskap av verten URL-adresser sendes inn for, ved å hoste minst én tekstfil i verten. Når du sender inn URL-adressene dine til søkemotorer, gjennomsøker søkemotoren nøkkelfilen for å bekrefte eierskapet og bruke nøkkelen frem til du endrer nøkkelen. Kun du og søkemotorene bør kunne nøkkelen og vite hvor den er plassert.

Vi tilbyr to måter å bekrefte eierskap på.

Alternativ 1
Hosting av tekstnøkkelfil i rotkatalogen til verten.

Du må hoste en UTF-8-kodet tekstfil {your-key}.txt som fører opp nøkkelen i filen i rotkatalogen til nettstedet ditt.

For de forrige eksemplene må du for eksempel hoste UTF-8-nøkkelfilen på https://www.example.com/.txt, og denne filen må inneholde nøkkelen

Alternativ 2
Hosting av en tekstnøkkelfil i verten.

Du kan også hoste én eller flere UTF-8-kodede tekstnøkkelfiler på andre steder i samme vert, og du må fortelle søkemotorene hvor denne tekstnøkkelfilen ligger, i hvert IndexNow-varsel ved å spesifisere stedet med keyLocation-variabelen.

Hvis du sender inn en URL-adresse, spesifiserer du nøkkelfilplasseringen som keyLocation-parameterverdi for URL-adresser.

          https://<searchengine>/indexnow?url=http://www.example.com/product.html&key=&keyLocation=http://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt
        

Hvis du sender inn et sett med URL-adresser, spesifiserer du nøkkelfilplasseringen som keyLocation-variabel i JSON-innholdet.

          POST /indexnow HTTP/1.1
          Content-Type: application/json; charset=utf-8
          Host: <searchengine>
          {
           "host": "www.example.com",
           "key": "",
           "keyLocation": "https://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt",
           "urlList": [
             "https://www.example.com/url1",
             "https://www.example.com/folder/url2",
             "https://www.example.com/url3"
             ]
          }
        

I alternativ 2 bestemmer plasseringen til en nøkkelfil hvilket sett med URL-adresser som kan inkluderes med denne nøkkelen. En nøkkelfil plassert på http://example.com/catalog/key12457EDd.txt kan inkludere alle URL-adresser som starter på http://example.com/catalog/, men kan ikke inkludere URL-adresser som starter på http://example.com/help/.

URL-adresser som ikke anses som gyldige i http://example.com/catalog/sitemap.xml, omfatter:

URL-adresser som ikke anses som gyldige i alternativ 2, vurderes ikke for indeksering. Vi anbefaler at du bruker alternativ 1 og plasserer filnøkkelen i rotkatalogen til nettjeneren din.

Response format


HTTP Code
Response
Reasons
200
OK
URL submitted successfully
202
Accepted
URL received. IndexNow key validation pending.
400
Bad request
Invalid format
403
Forbidden
In case of key not valid (e.g. key not found, file found but key not in the file)
422
Unprocessable Entity
In case of URLs which don’t belong to the host or the key is not matching the schema in the protocol
429
Too Many Requests
Too Many Requests (potential Spam)

Requirement for search engines


Search Engines adopting the IndexNow protocol agree that submitted URLs will be automatically shared with all other participating Search Engines. To participate, search engines must have a noticeable presence in at least one market.