Documentació

Enviament d'una adreça URL


Per enviar una adreça URL mitjançant una sol·licitud HTTP (substitueix amb l'adreça URL proporcionada pel motor de cerca), emet la sol·licitud a l'adreça URL següent:

        https://<searchengine>/indexnow?url=url-changed&key=your-key
      
 • url-changed és una adreça URL del teu lloc web que s'ha afegit, actualitzat o suprimit. L'adreça URL ha de seguir el format d'escapament d'adreces URL i ha d'estar codificada, i t'has d'assegurar que segueix l'estàndard RFC-3986 per a URI.
 • your-key és la clau i ha de tenir un mínim de 8 i un màxim de 128 caràcters hexadecimals. La clau només pot contenir els següents caràcters: caràcters en minúscula (a-z), caràcters en majúscula (A-Z), nombres (0-9) i guionets (-).

Per exemple, si vols notificar als motors de cerca que https://www.example.com/product.html s'ha actualitzat i vols utilitzar la clau , l'adreça URL serà:

        https://<searchengine>/indexnow?url=https://www.example.com/product.html&key=
      

Pots emetre la sol·licitud HTTP mitjançant el navegador, wget, curl o qualsevol altre mecanisme que vulguis. Una sol·licitud correcta retornarà un codi de resposta HTTP 200. Si reps una resposta diferent, comprova que no envies sol·licituds massa sovint, que la clau i l'adreça URL siguin vàlides i torna a enviar la sol·licitud. El codi de resposta HTTP 200 només indica que el motor de cerca ha rebut l'adreça URL.

Enviament d'un conjunt d'adreces URL


Per enviar un conjunt d'adreces URL mitjançant una sol·licitud HTTP, emet la sol·licitud JSON POST a l'adreça URL proporcionada pels motors de cerca. Substitueix amb el nom de l'amfitrió del motor de cerca.

        POST /indexnow HTTP/1.1
        Content-Type: application/json; charset=utf-8
        Host: <searchengine>
        {
         "host": "www.example.com",
         "key": "",
         "urlList": [
           "https://www.example.com/url1",
           "https://www.example.com/folder/url2",
           "https://www.example.com/url3"
           ]
        }
      

Pots enviar fins a 10.000 adreces URL per POST i barrejar adreces URL HTTP i HTTPS si cal.

Pots emetre la sol·licitud HTTP mitjançant wget, curl o qualsevol altre mecanisme que vulguis. Una sol·licitud correcta retornarà un codi de resposta HTTP 200. Si reps una resposta diferent, comprova la sol·licitud i, si tot sembla correcte, torna-la a enviar. El codi de resposta HTTP 200 només indica que el motor de cerca ha rebut el conjunt d'adreces URL.

El mètode recomanat és automatitzar l'enviament d'adreces URL tan bon punt s'hagi afegit, actualitzat o suprimit el contingut fins a un cert límit. Consulta les pràctiques recomanades per al contingut generat per l'usuari a les Preguntes més freqüents.

Verificació de la propietat mitjançant la clau


Per enviar adreces URL, has de "demostrar" la propietat de l'amfitrió per al qual s'envien les adreces. Per fer-ho, has d'allotjar almenys un fitxer de text en aquest amfitrió. Quan enviïs les adreces URL als motors de cerca, rastrejaran el fitxer de la clau per verificar-ne la propietat i utilitzaran la clau fins que la canviïs. Només tu i els motors de cerca hauríeu de conèixer la clau i la ubicació del fitxer corresponent.

Oferim dues opcions per verificar la propietat.

Opció 1
Allotjar un fitxer de clau de text al directori arrel de l'amfitrió.

Has d'allotjar un fitxer de clau de text codificat en UTF-8 {your-key}.txt que contingui la clau al directori arrel del lloc web.

Per exemple, en el cas dels exemples anteriors, hauràs d'allotjar el fitxer de clau UTF-8 a https://www.example.com/.txt i aquest fitxer haurà de contenir la clau

Opció 2
Allotjar un fitxer de clau de text dins de l'amfitrió.

També pots allotjar diversos fitxers de clau codificats en UTF-8 en altres ubicacions del mateix amfitrió. En aquest cas, has d'indicar als motors de cerca la ubicació del fitxer de clau de text en cada notificació a IndexNow especificant-la mitjançant la variable keyLocation.

Si envies una adreça URL, especifica la ubicació del fitxer de clau com a valor de paràmetre URL de keyLocation.

          https://<searchengine>/indexnow?url=http://www.example.com/product.html&key=&keyLocation=http://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt
        

Si envies un conjunt d'adreces URL, especifica la ubicació del fitxer de clau com a variable keyLocation al contingut JSON.

          POST /indexnow HTTP/1.1
          Content-Type: application/json; charset=utf-8
          Host: <searchengine>
          {
           "host": "www.example.com",
           "key": "",
           "keyLocation": "https://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt",
           "urlList": [
             "https://www.example.com/url1",
             "https://www.example.com/folder/url2",
             "https://www.example.com/url3"
             ]
          }
        

En aquesta opció 2, la ubicació d'un fitxer de clau determina el conjunt d'adreces URL que es poden incloure amb aquesta clau. Un fitxer de clau ubicat a http://example.com/catalog/key12457EDd.txt pot incloure qualsevol adreça URL que comenci per http://example.com/catalog/, però no pot incloure adreces URL que comencin per http://example.com/help/.

Les adreces URL que no es consideren vàlides a http://example.com/catalog/sitemap.xml inclouen:

Les adreces URL que no es considerin vàlides a l'opció 2 no es considerarien per a la indexació. Es recomana fer servir l'opció 1 i desar el fitxer de clau al directori arrel del servidor web.

Response format


HTTP Code
Response
Reasons
200
OK
URL submitted successfully
202
Accepted
URL received. IndexNow key validation pending.
400
Bad request
Invalid format
403
Forbidden
In case of key not valid (e.g. key not found, file found but key not in the file)
422
Unprocessable Entity
In case of URLs which don’t belong to the host or the key is not matching the schema in the protocol
429
Too Many Requests
Too Many Requests (potential Spam)

Requirement for search engines


Search Engines adopting the IndexNow protocol agree that submitted URLs will be automatically shared with all other participating Search Engines. To participate, search engines must have a noticeable presence in at least one market.