Документација

Прослеђивање једне URL адресе


Да бисте проследили URL адресу преко HTTP захтева (замените URL адресом коју је обезбедио претраживач), издајте захтев за следећу URL адресу:

        https://<searchengine>/indexnow?url=url-changed&key=your-key
      
 • Параметар url-changed је URL адреса ваше веб локације која је додата, ажурирана или избрисана. URL адреса мора имати escape маркер и мора бити кодирана и уверите се да ваше URL адресе поштују стандард RFC-3986 за URI-је.
 • Ваша шифра мора да има најмање 8, а највише 128 хексадецималних знакова. Шифра може да садржи само следеће знакове: мала слова (a–z), велика слова (A–Z), бројеве (0–9) и цртице (-).

На пример, ако елите да обавестите претраживаче да је адреса https://www.example.com/product.html ажурирана и желите да користите ову шифру ваша URL адреса ће бити:

        https://<searchengine>/indexnow?url=https://www.example.com/product.html&key=
      

Можете да издате HTTP захтев користећи прегледач, Wget, curl или било који други механизам који изаберете. Успешан захтев ће вратити кôд одговора HTTP 200; ако добијете други одговор, проверите да нисте пречесто прослеђивали, да су шифра и URL адреса важеће и поново проследите захтев. Кôд одговора HTTP 200 означава само то да је претраживач примио вашу URL адресу.

Прослеђивање скупа URL адреса


Да бисте проследили скуп URL адреса преко HTTP захтева, издајте свој POST JSON захтев за URL адресу коју обезбеђују претраживачи. Замените именом хоста претраживача.

        POST /indexnow HTTP/1.1
        Content-Type: application/json; charset=utf-8
        Host: <searchengine>
        {
         "host": "www.example.com",
         "key": "",
         "urlList": [
           "https://www.example.com/url1",
           "https://www.example.com/folder/url2",
           "https://www.example.com/url3"
           ]
        }
      

Можете да проследите до 10.000 URL адреса по објави, а по потреби можете и да комбинујете URL адресе које почињу са „http“ са оним које почињу са „https“.

Можете да издате HTTP захтев користећи Wget, curl или било који други механизам који изаберете. Успешан захтев ће вратити кôд одговора HTTP 200; ако добијете други одговор, проверите да је ваш захтев у реду и да све делује исправно и поново проследите захтев. Кôд одговора HTTP 200 означава само то да је претраживач примио скуп ваших URL адреса.

Препоручени начин је аутоматизација прослеђивања URL адреса чим се садржај дода, ажурира или избрише у одређеној мери; погледајте најбоље праксе за кориснички генерисан садржај у најчешћим питањима.

Верификовање власништва помоћу шифре


Да бисте проследили URL адресе, морате да „докажете“ власништво над хостом за који се прослеђују URL адресе и то хостовањем најмање једне текстуалне датотеке на хосту. Када проследите своје URL адресе претраживачима, претраживачи пописују датотеку шифре да би верификовали власништво и користе шифру док је не промените. Само ви и претраживачи смете да знате шифру и локацију датотеке шифре.

Ми нудимо два начина за верификовање власништва.

Опција 1
Хостовање текстуалне датотеке шифре у основном директоријуму вашег хоста.

Морате да хостујете текстуалну датотеку шифре кодирану стандардом UTF-8 {your-key}.txt у којој је наведена шифра у датотеци у основном директоријуму ваше веб локације.

На пример, за претходне примере, мораћете да хостујете своју датотеку шифре кодирану стандардом UTF-8 на локацији https://www.example.com/.txt и ова датотека мора да садржи шифру

Опција 2
Хостовање текстуалне датотеке шифре на вашем хосту.

Можете да хостујете и превише текстуалних датотека шифре кодираних стандардом UTF-8 на другим локацијама, у оквиру истог хоста и морате да наведете претраживачима локацију ове текстуалне датотеке шифре у сваком обавештењу за IndexNow тако што ћете навести локацију помоћу варијабле keyLocation.

Ако проследите URL, наведите локацију датотеке шифре као вредност параметра keyLocation за URL адресе.

          https://<searchengine>/indexnow?url=http://www.example.com/product.html&key=&keyLocation=http://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt
        

Ако проследите скуп URL адреса, наведите локацију датотеке шифре као варијаблу keyLocation у JSON садржају.

          POST /indexnow HTTP/1.1
          Content-Type: application/json; charset=utf-8
          Host: <searchengine>
          {
           "host": "www.example.com",
           "key": "",
           "keyLocation": "https://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt",
           "urlList": [
             "https://www.example.com/url1",
             "https://www.example.com/folder/url2",
             "https://www.example.com/url3"
             ]
          }
        

У овој опцији број 2, локација датотеке шифре одређује скуп URL адреса које могу да се укључе уз ову шифру. Датотека шифре која се налази на адреси http://example.com/catalog/key12457EDd.txt може да садржи све URL адресе које почињу са http://example.com/catalog/, али не може да садржи URL адресе које почињу са http://example.com/help/.

URL адресе које се не сматрају важећим у оквиру http://example.com/catalog/sitemap.xml укључују следеће:

URL адресе које се не сматрају важећим у опцији број 2 можда неће бити укључење у индексирање. Препоручујемо вам да користите опцију 1 и ставите датотеку шифре у основни директоријум веб сервера.

Response format


HTTP Code
Response
Reasons
200
OK
URL submitted successfully
202
Accepted
URL received. IndexNow key validation pending.
400
Bad request
Invalid format
403
Forbidden
In case of key not valid (e.g. key not found, file found but key not in the file)
422
Unprocessable Entity
In case of URLs which don’t belong to the host or the key is not matching the schema in the protocol
429
Too Many Requests
Too Many Requests (potential Spam)

Requirement for search engines


Search Engines adopting the IndexNow protocol agree that submitted URLs will be automatically shared with all other participating Search Engines. To participate, search engines must have a noticeable presence in at least one market.