Dokumentaatio

Yhden URL-osoitteen lähettäminen


Jos haluat lähettää URL-osoitteen käyttämällä HTTP-pyyntöä (korvaa hakukoneen antamalla URL-osoitteella), lähetä pyyntösi seuraavaan URL-osoitteeseen:

        https://<searchengine>/indexnow?url=url-changed&key=your-key
      
 • url-changed lisätyn, päivitetyn tai poistetun verkkosivuston URL-osoite. URL-osoitteen tulee olla URL Escape -muodossa ja salattu. Varmista myös, että URL-osoitteesi noudattavat URIen RFC-3986-standardia.
 • Avaimessa tulee olla vähintään 8 ja enintään 128 heksadesimaalimerkkiä. Avain saa sisältää vain seuraavia merkkejä: pienet kirjaimet (a–z), suuret kirjaimet (A–Z), numerot (0–9) ja yhdysmerkit (-).

Jos haluat esimerkiksi ilmoittaa hakukoneille, että sivu https://www.example.com/product.html on päivitetty ja haluat käyttää tätä avainta , URL-osoitteesi on

        https://<searchengine>/indexnow?url=https://www.example.com/product.html&key=
      

Voit lähettää HTTP-pyynnön selaimen, wgetin, curlin tai minkä tahansa muun valitsemasi mekanismin avulla. Onnistunut pyyntö palauttaa HTTP 200 -vastauskoodin. Jos saat jonkin muun vastauksen, tarkista, ettet lähetä pyyntöä liian usein ja että avain ja URL-osoite ovat kelvollisia. Lähetä sitten pyyntö uudelleen. HTTP 200 -vastauskoodi ilmaisee ainoastaan, että hakukone on vastaanottanut URL-osoitteen.

URL-osoitejoukon lähettäminen


Jos haluat lähettää URL-osoitejoukon käyttämällä HTTP-pyyntöä, lähetä POST JSON -pyyntö hakukoneiden ilmoittamaan URL-osoitteeseen. Korvaa hakukoneen isäntänimellä.

        POST /indexnow HTTP/1.1
        Content-Type: application/json; charset=utf-8
        Host: <searchengine>
        {
         "host": "www.example.com",
         "key": "",
         "urlList": [
           "https://www.example.com/url1",
           "https://www.example.com/folder/url2",
           "https://www.example.com/url3"
           ]
        }
      

Voit lähettää jopa 10 000 URL-osoitetta julkaisua kohti ja tarvittaessa sekoittaa http- ja https-alkuisia URL-osoitteita.

Voit lähettää HTTP-pyynnön wgetin, curlin tai minkä tahansa muun valitsemasi mekanismin avulla. Onnistunut pyyntö palauttaa HTTP 200 -vastauskoodin; jos saat toisen vastauksen, sinun tulee tarkistaa pyyntösi ja jos kaikki näyttää hyvältä, lähettää pyyntö uudelleen. HTTP 200 -vastauskoodi ilmaisee ainoastaan, että hakukone on vastaanottanut URL-osoitejoukon.

Suositeltava tapa on automatisoida URL-osoitteiden lähetys niin pian kun sisältöä lisätään, päivitetään tai poistetaan jossain määrin; katso käyttäjän luoman sisällön parhaat käytännöt Usein kysytyt kysymykset -kohdasta.

Omistajuuden vahvistaminen avaimen avulla


Jos haluat lähettää URL-osoitteita, sinun on ”osoitettava” omistajuutesi isännästä, jolle URL-osoitteita lähetetään isännöimällä isännässä vähintään yhtä tekstitiedostoa. Kun lähetät URL-osoitteesi hakukoneille, hakukoneet indeksoivat avaintiedoston omistajuuden vahvistamiseksi ja käyttävät avainta siihen saakka, kunnes vaihdat sen. Vain sinun ja hakukoneiden tulee tietää avain ja tiedostoavaimesi sijainti.

Tarjoamme kaksi tapaa omistajuuden vahvistamiseen.

Vaihtoehto 1
Tekstiavaintiedoston isännöinti isännän juurihakemistossa.

Sinun on isännöitävä UTF-8-salattua tekstiavaintiedostoa {your-key}.txt, jossa mainitaan verkkosivustosi juurihakemistossa olevan tiedoston avain.

Aiempien esimerkkien kohdalla sinun on isännöitävä UTF-8-avaintiedostoasi osoitteessa https://www.example.com/.txt, ja kyseisen tiedoston on sisällettävä avain

Vaihtoehto 2
Tekstiavaintiedoston isännöinti isännän sisällä.

Voit isännöidä yhtä tai useampaa UTF-8-salattua tekstiavaintiedostoa muissa saman isännän sijainneissa ja sinun on kerrottava hakukoneille tämän tekstiavaintiedoston sijainti kussakin IndexNow-ilmoituksessa määrittämällä sijainti keyLocation-muuttujan avulla.

Jos lähetät URL-osoitteen, määritä avaintiedoston sijainti keyLocation URLs -parametriarvona.

          https://<searchengine>/indexnow?url=http://www.example.com/product.html&key=&keyLocation=http://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt
        

Jos lähetit URL-osoitejoukon, määritä avaintiedoston sijainti keyLocation-muuttujana JSON-sisällössä.

          POST /indexnow HTTP/1.1
          Content-Type: application/json; charset=utf-8
          Host: <searchengine>
          {
           "host": "www.example.com",
           "key": "",
           "keyLocation": "https://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt",
           "urlList": [
             "https://www.example.com/url1",
             "https://www.example.com/folder/url2",
             "https://www.example.com/url3"
             ]
          }
        

Tässä vaihtoehdossa 2 avaintiedoston sijainti määrittää URL-joukon, joka voidaan sisällyttää tähän avaimeen. Osoitteessa http://example.com/catalog/key12457EDd.txt sijaitseva avaintiedosto voi sisältää URL-osoitteita, joiden alussa on http://example.com/catalog/, mutta se ei voi sisältää URL-osoitteita, joiden alussa on http://example.com/help/.

URL-osoitteisiin, joita ei pidetä kelvollisina kohteessa http://example.com/catalog/sitemap.xml, sisältyvät seuraavat:

URL-osoitteita, joita ei pidetä kelvollisina vaihtoehdossa 2, ei välttämättä harkita indeksoitaviksi. Suosittelemme lämpimästi, että käytät vaihtoehtoa 1 ja asetat tiedostoavaimen verkkopalvelimesi juurihakemistoon.

Response format


HTTP Code
Response
Reasons
200
OK
URL submitted successfully
202
Accepted
URL received. IndexNow key validation pending.
400
Bad request
Invalid format
403
Forbidden
In case of key not valid (e.g. key not found, file found but key not in the file)
422
Unprocessable Entity
In case of URLs which don’t belong to the host or the key is not matching the schema in the protocol
429
Too Many Requests
Too Many Requests (potential Spam)

Requirement for search engines


Search Engines adopting the IndexNow protocol agree that submitted URLs will be automatically shared with all other participating Search Engines. To participate, search engines must have a noticeable presence in at least one market.