Dokumentáció

Egy URL-cím megadása


Egy URL-cím HTTP-kéréssel való megadásához („”: ezt helyettesítse a keresőmotor által megadott URL-címmel) a következő URL-címet használja a kérés kiadásához:

        https://<searchengine>/indexnow?url=url-changed&key=your-key
      
 • az „url-changed” (módosított URL) helyére a webhely újonnan hozzáadott, frissített vagy törölt URL-címe kerül. Az URL-címet escape karakterrel kell jelölni és kódolni, és meg kell felelnie az URI-kra vonatkozó RFC-3986 szabványnak.
 • A „your key” (saját-kulcs) legalább 8 és legfeljebb 128 hexadecimális karakterből állhat. A kulcs csak a következő karaktereket tartalmazhatja: kisbetűk (a–z), nagybetűk (A–Z), számok (0–9) és kötőjelek (-).

Ha például azt szeretné tudatni a keresőmotorokkal, hogy a https://www.example.com/product.html oldalt frissítette, és a kulcsa ez: , akkor az URL-cím a következő lesz:

        https://<searchengine>/indexnow?url=https://www.example.com/product.html&key=
      

A HTTP-kérést elküldheti a böngészője, Wget, cURL vagy bármilyen egyéb mechanizmus használatával. Sikeres kérés esetén a rendszer HTTP 200 válaszkódot ad vissza; ha ettől eltérő választ kap, ellenőrizze, hogy nem indít-e túl gyakran kérést, és hogy a kulcs és az URL-cím érvényes-e, majd küldje el újra a kérést. A HTTP 200 válaszkód csak azt jelzi, hogy a keresőmotor megkapta az URL-címet.

Több URL-cím elküldése


Ha több URL-címet szeretne egy HTTP-kérésen belül elküldeni, indítsa el a POST JSON-kérést a keresőmotor által megadott URL-címre. „”: ezt helyettesítse a keresőmotor gazdagépnevével.

        POST /indexnow HTTP/1.1
        Content-Type: application/json; charset=utf-8
        Host: <searchengine>
        {
         "host": "www.example.com",
         "key": "",
         "urlList": [
           "https://www.example.com/url1",
           "https://www.example.com/folder/url2",
           "https://www.example.com/url3"
           ]
        }
      

Bejegyzésenként legfeljebb 10 000 URL-címet küldhet el, amelyek között szükség szerint szerepelhetnek http és https URL-ek is.

A HTTP-kérést elküldheti a Wget, cURL vagy egyéb mechanizmus használatával. Sikeres kérés esetén a rendszer HTTP 200 válaszkódot ad vissza; ha ettől eltérő választ kap, ellenőrizze a kérését, és ha minden jónak tűnik, küldje el újra a kérést. A HTTP 200 válaszkód csak azt jelzi, hogy a keresőmotor megkapta az URL-címeket.

Az ajánlott eljárás az URL-címek azonnali automatikus elküldése a tartalom hozzáadása, frissítése vagy törlése után bizonyos korlátokkal; lásd a felhasználók által létrehozott tartalommal kapcsolatos ajánlott eljárásokat a gyakori kérdések között.

A webhely tulajdonjogának igazolása a kulccsal


URL-címek elküldéséhez „bizonyítania” kell, hogy az Ön tulajdonában áll a gazdagép, amelynek az URL-címeit elküldi. Ezt úgy teheti meg, hogy legalább egy szövegfájlt elhelyez a gazdagépen belül. Amint elküldi az URL-címeket a keresőmotoroknak, azok bejárják a kulcsfájlt, hogy ellenőrizzék a tulajdonjogot, és addig használják a kulcsot, amíg Ön nem módosítja. Csak Ön és a keresőmotorok ismerhetik a kulcsot és a kulcsfájl helyét.

Két módot kínálunk a tulajdonjog igazolására.

1. lehetőség
Egy szöveges kulcsfájl tárolása a gazdagép gyökérkönyvtárában.

El kell helyeznie a webhely gyökérkönyvtárában egy UTF-8 kódolású szöveges kulcsfájlt ({your-key}.txt), amely tartalmazza a kulcsot.

Az előző példákat követve az UTF-8 kódolású fájlt a https://www.example.com/.txt címen kell tárolnia, és a fájlnak tartalmaznia kell a kulcsot: .

2. lehetőség
Egy szöveges kulcsfájl tárolása a gazdagépen.

Tárolhat egy vagy több UTF-8 kódolású szöveges kulcsfájlt a gazdagépen belül egyéb helyeken is. Ekkor meg kell adnia a szöveges kulcsfájl helyét a keresőmotoroknak, amit az egyes IndexNow-értesítésekben tehet meg a keyLocation változó beállításával.

Ha elküld egy URL-címet, adja meg a kulcsfájl helyét a keyLocation URL paraméter-értékeként.

          https://<searchengine>/indexnow?url=http://www.example.com/product.html&key=&keyLocation=http://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt
        

Ha több URL-címet küld el, adja meg a kulcsfájl helyét JSON-tartalmon belül a keyLocation változó értékeként.

          POST /indexnow HTTP/1.1
          Content-Type: application/json; charset=utf-8
          Host: <searchengine>
          {
           "host": "www.example.com",
           "key": "",
           "keyLocation": "https://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt",
           "urlList": [
             "https://www.example.com/url1",
             "https://www.example.com/folder/url2",
             "https://www.example.com/url3"
             ]
          }
        

A 2. lehetőség esetében a kulcsfájl helye meghatározza, hogy mely URL-címek küldhetők be az adott kulcs használatával. A http://example.com/catalog/key12457EDd.txt helyen lévő kulcsfájlhoz bármely URL-cím hozzátartozhat, amelynek a kezdete http://example.com/catalog/, azonban a http://example.com/help/ kezdetű URL-címek nem.

A http://example.com/catalog/sitemap.xml esetében érvénytelennek számítanak például a következő URL-címek:

A 2. lehetőség alapján érvénytelennek minősített URL-címek nem indexelhetők. Határozottan javasoljuk, hogy az 1. lehetőséget alkalmazza, és a kulcsfájlt a webkiszolgáló gyökérkönyvtárában helyezze el.

Response format


HTTP Code
Response
Reasons
200
OK
URL submitted successfully
202
Accepted
URL received. IndexNow key validation pending.
400
Bad request
Invalid format
403
Forbidden
In case of key not valid (e.g. key not found, file found but key not in the file)
422
Unprocessable Entity
In case of URLs which don’t belong to the host or the key is not matching the schema in the protocol
429
Too Many Requests
Too Many Requests (potential Spam)

Requirement for search engines


Search Engines adopting the IndexNow protocol agree that submitted URLs will be automatically shared with all other participating Search Engines. To participate, search engines must have a noticeable presence in at least one market.