Dokumentation

Indsendelse af en URL-adresse


Hvis du vil indsende en URL-adresse ved hjælp af en HTTP-anmodning (erstat med URL-adressen, som angives af søgemaskinen), skal du indsende din anmodning til følgende URL-adresse:

        https://<searchengine>/indexnow?url=url-changed&key=your-key
      
 • url-changed er en URL-adresse på dit websted, som er blevet tilføjet, opdateret eller slettet. URL-adressen skal være URL-escaped og krypteret, og du bedes sørge for, at dine URL-adresse følger standarden RFC-3986 for URI’er.
 • Din nøgle skal indeholde mindst 8 og højst 128 hexadecimale tegn. Nøglen må kun indeholde følgende tegn: små bogstaver (a-å), store bogstaver (A-Å), tal (0-9) og bindestreger (-).

Hvis du for eksempel vil informere søgemaskiner om, at https://www.example.com/product.html er blevet opdateret, og du ønsker at bruge følgende nøgle , er din URL-adresse:

        https://<searchengine>/indexnow?url=https://www.example.com/product.html&key=
      

Du kan indsende HTTP-anmodningen ved hjælp af din browser, wget, curl eller andre metoder efter eget valg. En vellykket anmodning returnerer en HTTP 200-svarkode. Hvis du modtager et andet svar, skal du bekræfte, at du ikke indsender for ofte, og at nøglen og URL-adressen er gyldige, og derefter genindsende anmodningen. HTTP 200-svarkoden angiver kun, at søgemaskinen har modtaget din URL-adresse.

Indsendelse af sæt af URL-adresser


Hvis du vil indsende sæt af URL-adresser ved hjælp af en HTTP-anmodning, skal du sende din POST JSON-anmodning til URL-adressen, som søgemaskinerne angiver. Erstat med søgemaskinens værtsnavn.

        POST /indexnow HTTP/1.1
        Content-Type: application/json; charset=utf-8
        Host: <searchengine>
        {
         "host": "www.example.com",
         "key": "",
         "urlList": [
           "https://www.example.com/url1",
           "https://www.example.com/folder/url2",
           "https://www.example.com/url3"
           ]
        }
      

Du kan indsende op til 10.000 URL-adresser per post og blande http- og https-URL-adresser, hvis det er nødvendigt.

Du kan indsende HTTP-anmodningen ved hjælp af wget, curl eller andre metoder efter eget valg. En vellykket anmodning returnerer en HTTP 200-svarkode. Hvis du modtager et andet svar, skal du bekræfte din anmodning, og hvis alt ser fint ud, skal du genindsende din anmodning. HTTP 200-svarkoden angiver kun, at søgemaskinen har modtaget dit sæt af URL-adresser.

Det anbefales at indsende URL-adresser automatisk, lige så snart indholdet er blevet tilføjet, opdateret eller slettet, op til en given grænse. Se bedste praksis for brugergenereret indhold i de ofte stillede spørgsmål.

Bekræftelse af ejerskab via nøglen


For at indsende URL-adresser skal du ”bevise”, at du ejer den vært, som der indsendes URL-adresser for, ved at hoste mindst én tekstfil i værten. Når du indsender dine URL-adresser til søgemaskiner, gennemsøger søgemaskinerne nøglefilen for at bekræfte ejerskabet og anvende nøglen, indtil du ændrer den. Kun dig og søgemaskinerne bør kende til nøglen og filnøgleplaceringen.

Vi tilbyder to måder at bekræfte ejerskab.

Mulighed 1
Host en tekstnøglefil i din værts rodmappe.

Du skal hoste en UTF-8-krypteret tekstnøglefil {your-key}.txt, der angiver nøglen i filen i dit websteds rodmappe.

For de tidligere eksempler skal du hoste din UTF-8-nøglefil på https://www.example.com/.txt, og denne fil skal indeholde nøglen

Mulighed 2
Host en tekstnøglefil i din vært.

Du kan også hoste en eller flere UTF-8-krypterede tekstnøglefiler på andre placeringer i den samme vært, og du skal informere søgemaskinerne om placeringen af denne tekstnøglefil i hver IndexNow-notifikation ved at angive placeringen ved hjælp af KeyLocation-variablen.

Hvis du indsender en URL-adresse, skal du angive nøglefilplaceringen som parameterværdien for KeyLocation-URL-adresserne.

          https://<searchengine>/indexnow?url=http://www.example.com/product.html&key=&keyLocation=http://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt
        

Hvis du indsender et sæt af URL-adresser, skal du angive nøglefilplaceringen som keyLocation-variablen i JSON-indhold.

          POST /indexnow HTTP/1.1
          Content-Type: application/json; charset=utf-8
          Host: <searchengine>
          {
           "host": "www.example.com",
           "key": "",
           "keyLocation": "https://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt",
           "urlList": [
             "https://www.example.com/url1",
             "https://www.example.com/folder/url2",
             "https://www.example.com/url3"
             ]
          }
        

I mulighed 2 bestemmer placeringen af en nøglefil de sæt af URL-adresser, der kan inkluderes med denne nøgle. En nøglefil, der er placeret på http://example.com/catalog/key12457EDd.txt, kan inkludere alle URL-adresser, der starter med http://example.com/catalog/, men de kan ikke inkludere URL-adresser, der starter med http://example.com/help/.

URL-adresser, der ikke betragtes som gyldige i http://example.com/catalog/sitemap.xml, inkluderer:

URL-adresser, der ikke betragtes som gyldige i mulighed 2, kan ikke tages i betragtning til indeksering. Det anbefales på det kraftigste, at du anvender mulighed 1 og placerer din filnøgle i rodmappen på din webserver.

Response format


HTTP Code
Response
Reasons
200
OK
URL submitted successfully
202
Accepted
URL received. IndexNow key validation pending.
400
Bad request
Invalid format
403
Forbidden
In case of key not valid (e.g. key not found, file found but key not in the file)
422
Unprocessable Entity
In case of URLs which don’t belong to the host or the key is not matching the schema in the protocol
429
Too Many Requests
Too Many Requests (potential Spam)

Requirement for search engines


Search Engines adopting the IndexNow protocol agree that submitted URLs will be automatically shared with all other participating Search Engines. To participate, search engines must have a noticeable presence in at least one market.