תיעוד

שליחת כתובת URL אחת


לשליחת כתובת URL באמצעות בקשת HTTP (החל את בכתובת ה-URL שסופקה על ידי מנוע החיפוש), הגישו את הבקשה לכתובת ה-URL הבאה:

        https://<searchengine>/indexnow?url=url-changed&key=your-key
      
 • url-changed היא כתובת ה-URL של אתר האינטרנט שלך, אשר נוסף, עודכן או נמחק. כתובת URL חייבת להיות URL-escaped ומקודדת ויש לוודא שכתובות ה-URL עומדות בתקני RFC-3986 לכתובות URI.
 • המפתח חייב להיות באורך של לפחות 8 ומקסימום 128 תווים הקסדצימלים. המפתח יכול להכיל אך ורק את התווים הבאים: אותיות קטנות באנגלית (a-z), אותיות גדולות באנגלית (A-Z), מספרים (0-9) ומקפים (-).

לדוגמה, אם ברצונך להודיע למנועי חיפוש שהכתובת https://www.example.com/product.html עודכנה, וברצונך להשתמש במפתח זה כתובת ה-URL שלך תהיה:

        https://<searchengine>/indexnow?url=https://www.example.com/product.html&key=
      

באפשרותך להגיש בקשת HTTP באמצעות הדפדפן, wget‏, curl או מנגנון אחר לפי בחירתך. בקשה מוצלחת תחזיר קוד תגובה HTTP 200, אם קיבלת תגובה אחרת, ודא שאינך שולח לעתים קרובות מידי, שהמפתח וכתובת ה-URL חוקיים ושלח שנית את הבקשה. קוד התגובה HTTP 200 רק מציין שמנוע החיפוש קיבל את כתובת ה-URL שלך.

שליחת קבוצה של כתובות URL


כדי לשלוח קבוצה של כתובות URL באמצעות בקשת HTTP הגש את בקשת POST JSON לכתובת ה-URL שסיפקו מנועי החיפוש. החלף את בשם המארח של מנוע החיפוש.

        POST /indexnow HTTP/1.1
        Content-Type: application/json; charset=utf-8
        Host: <searchengine>
        {
         "host": "www.example.com",
         "key": "",
         "urlList": [
           "https://www.example.com/url1",
           "https://www.example.com/folder/url2",
           "https://www.example.com/url3"
           ]
        }
      

באפשרותך לשלוח עד 10,000 כתובות URL לכל הודעה, תוך שילוב כתובות URL מסוג http ו-https במידת הצורך.

באפשרותך להגיש בקשת HTTP באמצעות wget‏, curl או מנגנון אחר לפי בחירתך. בקשה מוצלחת תחזיר קוד תגובה HTTP 200; אם קיבלת תגובה אחרת, עליך לבדוק את הבקשה ואם הכול נראה תקין, לשלוח שנית את הבקשה. קוד התגובה HTTP 200 רק מציין שמנוע החיפוש קיבל את קבוצת כתובות ה-URL שלך.

הדרך המומלצת היא לבצע אוטומציה של שליחת כתובות ה-URL מיד עם ההוספה, העדכון או המחיקה של שתוכן עד למגבלה מסוימת; ראה שיטות עבודה מומלצות לתוכן בהפקת המשתמש בשאלות הנפוצות.

אימות בעלות דרך המפתח


כדי לשלוח כתובות URL, עליך „להוכיח“ בעלות של המארח שעבורו כתובות ה-URL נשלחות על ידי אירוח קובץ טקסט אחד לפחות במארח. לאחר שליחת כתובות ה-URL למנועי חיפוש, מנועי החיפוש יסרקו את קובץ המפתח לאימות בעלות וישתמשו במפתח עד שתשנה את המפתח. רק אתה ומנועי החיפוש אמורים לדעת את המפתח ומיקום קובץ המפתח שלך.

אנו מציעים שתי דרכים לאימות בעלות.

אפשרות 1
אירוח קובץ מפתח טקסט בספריית הבסיס של המארח.

עליך לארח קובץ מפתח טקסט בקידוד UTF-8‏ {your-key}.txt שמפרט את המפתח בקובץ בספריית הבסיס של אתר האינטרנט.

למשל בדוגמאות הקודמות, תצטרך לארח את קובץ המפתח UTF-8 בכתובת https://www.example.com/.txt וקובץ זה חייב להכיל את המפתח

אפשרות 2
אירוח קובץ מפתח טקסט במארח.

באפשרותך גם לארח קובצי מפתח טקסט בקידוד UTF-8 מסוג אחד לרבים במיקומים אחרים באותו מארח ועליך ליידע את מנועי החיפוש על קובץ מפתח טקסט זה בכל הודעת IndexNow על ידי ציון המיקום באמצעות המשתנה keyLocation.

אם אתה שולח כתובת URL, ציין את מיקום קובץ המפתח כערך פרמטר keyLocation של כתובות URL.

          https://<searchengine>/indexnow?url=http://www.example.com/product.html&key=&keyLocation=http://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt
        

אם אתה שולח קבוצת כתובות URL, ציין את מיקום קובץ המפתח כמשתנה keyLocation בתוכן ה-JSON.

          POST /indexnow HTTP/1.1
          Content-Type: application/json; charset=utf-8
          Host: <searchengine>
          {
           "host": "www.example.com",
           "key": "",
           "keyLocation": "https://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt",
           "urlList": [
             "https://www.example.com/url1",
             "https://www.example.com/folder/url2",
             "https://www.example.com/url3"
             ]
          }
        

באפשרות 2 זו, המיקום של קובץ מפתח קובע את קבוצת כתובות ה-URL שניתן לכלול עם מפתח זה. קובץ מפתח שמאוחסן במיקום http://example.com/catalog/key12457EDd.txt יכול לכלול כל כתובת URL שמתחילה ב-http://example.com/catalog/ אך לא יכול לכלול כתובות URL שמתחילות ב-http://example.com/help/.

כתובות URL שלא נחשבות לחוקיות ב-http://example.com/catalog/sitemap.xml כוללות:

כתובות URL שלא נחשבות לחוקיות באפשרות 2 לא יכולות להילקח בחשבון לצורך יצירת אינדקס. מומלץ מאוד להשתמש באפשרות 1 ולמקם את מפתח הקובץ בספריית הבסיס של שרת האינטרנט.

Response format


HTTP Code
Response
Reasons
200
OK
URL submitted successfully
202
Accepted
URL received. IndexNow key validation pending.
400
Bad request
Invalid format
403
Forbidden
In case of key not valid (e.g. key not found, file found but key not in the file)
422
Unprocessable Entity
In case of URLs which don’t belong to the host or the key is not matching the schema in the protocol
429
Too Many Requests
Too Many Requests (potential Spam)

Requirement for search engines


Search Engines adopting the IndexNow protocol agree that submitted URLs will be automatically shared with all other participating Search Engines. To participate, search engines must have a noticeable presence in at least one market.