Dokumentacija

Predložitev enega URL-ja


Če želite predložiti URL z zahtevo HTTP (zamenjajte z URL-jem, ki ga zagotovi iskalnik), pošljite zahtevo na naslednji URL:

        https://<searchengine>/indexnow?url=url-changed&key=your-key
      
 • url-changed je naslov URL vašega spletnega mesta, ki je bil dodan, posodobljen ali izbrisan. Naslov URL mora biti izpisan in kodiran, pri čemer se prepričajte, da vaši naslovi URL upoštevajo standard RFC-3986 za URI.
 • Vaš ključ mora vsebovati najmanj 8 in največ 128 šestnajstiških znakov. Ključ lahko vsebuje samo naslednje znake: male črke (a–z), velike črke (A–Z), številke (0–9) in pomišljaje (–).

Če želite na primer obvestiti iskalnike, da je bil naslov https://www.example.com/product.html posodobljen, in želite uporabiti ta ključ , bo vaš naslov URL naslednji:

        https://<searchengine>/indexnow?url=https://www.example.com/product.html&key=
      

Zahtevo HTTP lahko pošljete z brskalnikom, programom wget, curl ali katerim koli drugim mehanizmom po vaši izbiri. Uspešna zahteva bo vrnila odzivno kodo HTTP 200; če prejmete drugačen odziv, preverite, ali ne pošiljate prepogosto, ali sta ključ in naslov URL veljavna, ter zahtevo pošljite znova. Odzivna koda HTTP 200 pomeni le, da je iskalnik prejel vaš naslov URL.

Oddaja nabora naslovov URL


Če želite oddati nabor naslovov URL z zahtevo HTTP, pošljite zahtevo POST JSON na naslov URL, ki ga zagotovijo iskalniki. Namesto vpišite ime gostitelja iskalnika.

        POST /indexnow HTTP/1.1
        Content-Type: application/json; charset=utf-8
        Host: <searchengine>
        {
         "host": "www.example.com",
         "key": "",
         "urlList": [
           "https://www.example.com/url1",
           "https://www.example.com/folder/url2",
           "https://www.example.com/url3"
           ]
        }
      

Na objavo lahko predložite do 10.000 naslovov URL, po potrebi lahko mešate naslove URL http in https.

Zahtevo HTTP lahko pošljete s programom wget, curl ali drugim mehanizmom po vaši izbiri. Uspešna zahteva bo vrnila odzivno kodo HTTP 200; če prejmete drugačen odziv, preverite zahtevo in, če je vse v redu, znova pošljite zahtevo. Odzivna koda HTTP 200 pomeni le, da je iskalnik prejel vaš nabor naslovov URL.

Priporočljiv način je samodejna predložitev naslovov URL takoj, ko je vsebina dodana, posodobljena ali izbrisana do določene meje; glejte najboljše prakse za vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki, v razdelku »Pogosta vprašanja«.

Preverjanje lastništva prek ključa


Če želite predložiti naslove URL, morate »dokazati« lastništvo gostitelja, za katerega se predložijo naslovi URL, tako da v gostitelju gostite vsaj eno besedilno datoteko. Ko URL-je predložite iskalnikom, bodo iskalniki prečesali ključno datoteko, da bi preverili lastništvo, in ključ uporabljali, dokler ga ne spremenite. Ključ in lokacijo datoteke s ključem lahko poznate samo vi in iskalniki.

Ponujamo dva načina za preverjanje lastništva.

1. možnost
Gostovanje besedilne datoteke s ključem v korenskem imeniku vašega gostitelja.

V korenskem imeniku spletnega mesta morate gostiti kodirano besedilno datoteko s ključem UTF-8 {your-key}.txt, v kateri je naveden ključ v datoteki.

Za prejšnje primere morate na primer gostiti datoteko s ključem UTF-8 na naslovu https://www.example.com/.txt, ta datoteka pa mora vsebovati ključ .

2. možnost
Gostovanje besedilne datoteke s ključem v vašem gostitelju.

Gostite lahko tudi eno do več kodiranih besedilnih datotek s ključem UTF-8 na drugih lokacijah znotraj istega gostitelja, lokacijo te besedilne datoteke s ključem pa morate iskalnikom sporočiti v vsakem obvestilu IndexNow, tako da lokacijo določite s spremenljivko keyLocation.

Če predložite naslov URL, določite lokacijo datoteke s ključem kot vrednost parametra URL-jev keyLocation.

          https://<searchengine>/indexnow?url=http://www.example.com/product.html&key=&keyLocation=http://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt
        

Če predložite nabor naslovov URL, v vsebini JSON kot spremenljivko keyLocation navedite lokacijo datoteke s ključem.

          POST /indexnow HTTP/1.1
          Content-Type: application/json; charset=utf-8
          Host: <searchengine>
          {
           "host": "www.example.com",
           "key": "",
           "keyLocation": "https://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt",
           "urlList": [
             "https://www.example.com/url1",
             "https://www.example.com/folder/url2",
             "https://www.example.com/url3"
             ]
          }
        

V tej 2. možnosti lokacija datoteke s ključem določa nabor naslovov URL, ki jih je mogoče vključiti v ta ključ. Datoteka s ključem, ki se nahaja v http://example.com/catalog/key12457EDd.txt, lahko vključuje vse naslove URL, ki se začnejo s http://example.com/catalog/, ne more pa vključevati naslovov URL, ki se začnejo s http://example.com/help/.

URL-ji, ki niso veljavni v http://example.com/catalog/sitemap.xml, vključujejo:

URL-ji, ki niso veljavni v 2. možnosti, se morda ne bodo upoštevali pri indeksiranju. Močno priporočamo, da uporabite 1. možnost in datoteko s ključem premaknete v korenski imenik spletnega strežnika.

Response format


HTTP Code
Response
Reasons
200
OK
URL submitted successfully
202
Accepted
URL received. IndexNow key validation pending.
400
Bad request
Invalid format
403
Forbidden
In case of key not valid (e.g. key not found, file found but key not in the file)
422
Unprocessable Entity
In case of URLs which don’t belong to the host or the key is not matching the schema in the protocol
429
Too Many Requests
Too Many Requests (potential Spam)

Requirement for search engines


Search Engines adopting the IndexNow protocol agree that submitted URLs will be automatically shared with all other participating Search Engines. To participate, search engines must have a noticeable presence in at least one market.