Pogoji uporabe

To je pogodba med vami in vsakim sponzorjem za IndexNow.org: Yandex N.V. in Microsoft Corporation (v tej pogodbi skupaj imenovani »sponzorji«, »mi« ali »nas«). Z uporabo spletnega mesta IndexNow.org (»spletno mesto«) se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji (»pogoji uporabe«).

Področje pogojev uporabe; licenca


Ti pogoji uporabe urejajo vašo uporabo spletnega mesta. Avtorske pravice sponzorjev v specifikaciji protokola zemljevidov spletnih mest, kot je objavljena na spletnem mestu (»specifikacija«), so vam na voljo pod licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike License (različica 4.0). Razen avtorskih pravic sponzorjev v tej specifikaciji se v skladu s temi pogoji uporabe ali z vašo uporabo zemljevidov spletnih mest ne podeljujejo ali ustvarijo kakršne koli pravice intelektualne lastnine, izrecne, implicitne ali druge.

Spremembe spletnega mesta ter pogojev in določil; sprememba specifikacije


Spletno mesto lahko spremenimo ali ukinemo iz katerega koli razloga in brez predhodnega obvestila. Prav tako si pridržujemo pravico, da občasno in brez predhodnega obvestila spremenimo te pogoje uporabe, vi pa se izrecno strinjate, da vas takšne spremembe zavezujejo, ko so objavljene na spletnem mestu. Ne glede na zgoraj navedeno se sponzorja strinjata, da nobena sprememba, ki jo izvedemo v teh pogojih uporabe, ne bo ukinila ali spremenila licence, dodeljene v skladu z zgornjim 1. odstavkom, v zvezi s kakršno koli uporabo ali izvajanjem specifikacije, do katere je prišlo pred datumom objave spremembe. Občasno preglejte te pogoje uporabe, da boste seznanjeni z vsemi spremembami.

Sponzorji si pridržujejo pravico, da kadar koli, z obvestilom ali brez njega, spremenijo protokol zemljevidov spletnih mest in/ali specifikacije, vključno s spremembami, zaradi katerih vaše obstoječe datoteke zemljevidov spletnih mest ne bodo skladne s spremenjenim protokolom. Sponzorji za takšne spremembe ne odgovarjajo. Vsak od sponzorjev si pridržuje pravico do uporabe ali neuporabe protokola zemljevidov spletnih mest v celoti ali delno, v katerem koli ali vseh svojih izdelkih ali storitvah, pri čemer noben sponzor ni dolžan indeksirati, prebrati ali kako drugače uporabiti katerega koli zemljevida mesta, ki ga objavite. Brez omejevanja splošnosti zgoraj navedenega si vsak od sponzorjev pridržuje pravico, da kadar koli preneha uporabljati protokol zemljevida spletnih mest v katerem koli ali vseh svojih izdelkih ali storitvah.

Izjava o zavrnitvi jamstev


Sponzorji zavračajo vsakršno odgovornost za točnost, vsebino, popolnost, zanesljivost, delovanje ali razpoložljivost informacij ali gradiva, prikazanega na spletnem mestu. Sponzorji prav tako zavračajo vsakršno odgovornost za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe specifikacij ali prenosa in dostopa do informacij ali gradiva na internetu prek spletnega mesta.

SPLETNO MESTO, SPECIFIKACIJE IN VSA GRADIVA, INFORMACIJE IN STORITVE, VKLJUČENE V SPLETNO MESTO, SO NA VOLJO »TAKŠNI, KOT SO«, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV. SPONZORJI IN NJIHOVI IZDAJATELJI LICENC IZRECNO ZAVRAČAJO V NAJVEČJEM ZAKONSKO DOVOLJENEM OBSEGU VSA IZRECNA, IMPLICITNA IN ZAKONSKA JAMSTVA, MED DRUGIM JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠENJU LASTNIŠKIH PRAVIC. SPONZORJI IN NJIHOVI IZDAJATELJI LICENC ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA GLEDE VARNOSTI, ZANESLJIVOSTI, PRAVOČASNOSTI IN DELOVANJA SPLETNEGA MESTA. SPONZORJI IN NJIHOVI IZDAJATELJI LICENC ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA ZA KAKRŠNE KOLI INFORMACIJE ALI NASVETE, PREJETE PREK POVEZAV NA SPLETNEM MESTU.

RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA PRENAŠATE ALI KAKO DRUGAČE PRIDOBIVATE GRADIVO ALI PODATKE Z UPORABO SPLETNEGA MESTA PO LASTNI PRESOJI IN NA LASTNO ODGOVORNOST TER DA STE IZKLJUČNO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO NA VAŠEM RAČUNALNIŠKEM SISTEMU ALI IZGUBO PODATKOV, KI JE POSLEDICA PRENOSA TAKEGA GRADIVA ALI PODATKOV.

Omejitev odgovornosti


SPONZORJI ALI NJIHOVI IZDAJATELJI LICENC V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI NOBENEMU UPORABNIKU ZARADI UPORABNIKOVE UPORABE ALI ZLORABE TER ZANAŠANJA NA SPLETNO MESTO ALI SPECIFIKACIJE, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNEGA KOLI ZAHTEVKA V ZVEZI S TO POGODBO ALI PREDMETOM TE POGODBE. TAKŠNA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA ZA PREPREČEVANJE IZTERJAVE NEPOSREDNE, POSREDNE, NAKLJUČNE, POSLEDIČNE, POSEBNE, VZORČNE IN KAZNOVALNE ŠKODE, NE GLEDE NA TO, ALI TAKŠEN ZAHTEVEK TEMELJI NA JAMSTVU, POGODBI, PREKRŠKU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGO (TUDI ČE SO BILI SPONZORJI ALI NJIHOVI IZDAJATELJI LICENCE OPOZORJENI NA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE). TAKŠNA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA NE GLEDE NA TO, ALI ŠKODA NASTANE ZARADI UPORABE ALI NAPAČNE UPORABE IN ZANAŠANJA NA SPLETNO MESTO, ZARADI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNEGA MESTA ALI ZARADI PREKINITVE, ZAČASNE PREKINITVE ALI PRENEHANJA DELOVANJA SPLETNEGA MESTA (VKLJUČNO S TAKŠNO ŠKODO, KI JO POVZROČIJO TRETJE OSEBE). TA OMEJITEV VELJA BREZ OMEJITEV TUDI ZA STROŠKE NABAVE NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV, IZGUBLJENEGA DOBIČKA ALI IZGUBLJENIH PODATKOV. TA OMEJITEV VELJA TUDI ZA DELOVANJE ALI NEDELOVANJE SPLETNEGA MESTA ALI VSEH INFORMACIJ, KI SO PRIKAZANE NA SPLETNEM MESTU ALI SO NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEZANE S SPLETNIM MESTOM. TAKŠNA OMEJITEV VELJA KLJUB NEUSPEŠNEMU BISTVENEMU NAMENU KATEREGAKOLI PRAVNEGA SREDSTVA IN V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON.

Zasebnost


Ne prizadevamo si za osebno identifikacijo uporabnikov spletnega mesta. Na spletnem mestu se ne zbirajo identifikacijski podatki in se ne razkrivajo tretjim osebam za noben namen. Neidentifikacijski podatki, ki jih zbiramo v povezavi s spletnim mestom, se uporabljajo samo za upravljanje strežnika in splošno delovanje spletnega mesta. Zgoraj navedeno ne velja za e-poštna sporočila, poslano na e-poštne naslove stikov, navedene na spletnem mestu, ki lahko vsebujejo osebne podatke, uporabljene izključno, če bo to potrebno za odgovor na zadevno e-poštno sporočilo.

Beležimo zahteve za http na spletnem mestu. Zato poznamo izvorni naslov IP naprave, ki zahteva URL spletnega mesta. Posebne identitete obiskovalcev ne beležimo. Naše dnevniške datoteke lahko analiziramo, da bi ugotovili, kako se spletno mesto uporablja. Zabeležene informacije se hranijo za neomejeno obdobje kot upravno in raziskovalno gradivo, vendar se razkrijejo samo osebju sponzorjev. Skupne statistične podatke, ki ne omogočajo identifikacije, pridobljene iz naših dnevniških zapisov, lahko uporabimo v raziskovalne namene.

Različne določbe


Te pogoje uporabe urejajo in razlagajo zakoni zvezne države Kalifornija, ne da bi pri tem upoštevali njihove kolizijske določbe ali določbe vaše dejanske države ali države prebivališča. Če pristojno sodišče iz katerega koli razloga ugotovi, da je katera koli določba ali del pogojev uporabe neizvršljiv, ostali deli pogojev uporabe ostanejo v veljavi.

Ti pogoji uporabe predstavljajo celoten sporazum med vami in sponzorji glede zadeve teh pogojev in nadomeščajo vse predhodne ali sočasne dogovore ali sporazume, pisne ali ustne, v zvezi s to zadevo. Opustitev katerekoli določbe pogojev uporabe bo veljavna le, če bo v pisni obliki in jo bodo podpisali vsi sponzorji.