Zerbitzu-baldintzak

Zure eta IndexNow.org-en babesle bakoitzaren arteko kontratua da hau: Yandex N.V. eta Microsoft Corporation (hitzarmen honetan kolektiboki “Babesleak” edo “gu” gisa egiten zaie erreferentzia). IndexNow.org webgunea (“webgunea”) erabilita, onartuko dituzu jarraian adierazten diren zehaztapen eta baldintzak (“Zerbitzu-baldintzak”).

Zerbitzu-baldintzen esparrua; Lizentzia


Zerbitzu-baldintzok webgunearen erabilera arautzen dute. Guneen mapen protokoloko zehaztapenetako babesleen copyrightak, Webgunean (“Zehaztapena”) argitaratu gisa, Creative Commons Attribution-ShareAlike lizentziapean (4.0 bertsioa) hornitzen dira. Zehaztapen honetan adierazitako babesleen copyright-zehaztapenez gain, ez dituzu izango propietate intelektualekin erlazionatutako eskubiderik, ezta zerbitzu-baldintza horien pean edo guneen mapak erabiltzean ere, berariaz, inplizituki edo bestela izanik ere.

Aldaketak webgunean edo zehaztapen eta baldintzetan; Aldaketak zehaztapenetan


Webgunea aldatu edo itxi dezakegu edozein arrazoi dela eta, jakinarazpenik gabe. Halaber, beharrezkoa denean eta jakinarazpenik gabe zerbitzu-baldintzak aldatzeko eskubidea gordetzen dugu, eta berariaz onartuko duzu aldaketak beteko dituzula webgunean argitaratzen direnean. Arestian aipatutakoaren aurka joan gabe, Babesleek onartzen dute Zerbitzu-baldintzetan egindako edozein aldaketen ondorioz ez dela amaituko edo aldatuko aurreko 1. paragrafoan zehaztutako lizentzia, aldaketaren argitalpen-dataren aurretik Zehaztapena erabili edo inplementatzeari dagokionez. Egindako aldaketen jakinaren gainean egoteko, berrikusi zerbitzu-baldintza hauek aldian behin.

Babesleek Guneen mapen protokoloa edo Zehaztapenak edonoiz aldatzeko eskubidea gordetzen dute, jakinarazpen bat bidali ostean edo jakinarazpenik gabe. Halaber, lehendik dauden guneen mapen fitxategiak alda ditzakete, aldaketok fitxategiak berrikusitako protokoloa ez betetzea eragiten badute ere. Aldaketa horiei dagokienez, Babesleek ez dute zurekiko legezko erantzukizunik. Babesle bakoitzak Guneen mapen protokolo osoa edo zati bat erabiltzeko eskubidea gordetzen du bere produktu edo zerbitzu guztietan; halaber, Babesleek ez dute zuk argitaratutako gunearen maparik indexatu, irakurri edo erabili behar. Aurreko adierazpen orokorrak mugatu gabe, Babesle bakoitzak edonoiz utz diezaioke Guneen mapen protokoloa erabiltzeari bere produktu edo zerbitzu guztietan.

Bermeen erantzukizun-ukatzea


Babesleak ez dira inola ere erantzule izango webgunean bistaratutako informazio edo materialarekin erlazionatutako zehaztasun, eduki, osotasun, fidagarritasun, eraginkortasun edo erabilgarritasunarengatik. Halaber, Babesleak ez dira inola ere erantzule izango Zehaztapenak erabiltzearen edo webgunearen bidez Interneteko informazioa deskargatu edo atzitzearen ondorioz gerta daitekeen zernahi kalterengatik.

WEBGUNEA, ZEHAZTAPENAK ETA WEBGUNEKO MATERIAL, INFORMAZIO ETA ZERBITZU GUZTIAK “BERE HORRETAN” EMATEN DIRA, INOLAKO BERMERIK GABE. LEGEAK ONARTZEN DUEN HEINEAN, BABESLEEK ETA EUREN LIZENTZIA-EMAILEEK EZ DUTE EMATEN BERME ESPLIZITU, INPLIZITU EDO LEGEZKORIK; BESTEAK BESTE, MERKATURAGARRITASUNAREN, HELBURU JAKINETARAKO EGOKITASUNAREN ETA PROPIETATE-ESKUBIDEAK EZ URRATZEAREN INGURUKO BERMERIK. BABESLEEK ETA EUREN LIZENTZIA-EMAILEEK EZ DUTE EMATEN SEGURTASUNAREN, FIDAGARRITASUNAREN, EGOKITASUNAREN ETA WEBGUNEAREN ERRENDIMENDUAREN INGURUKO BERMERIK. BABESLEEK ETA EUREN LIZENTZIA-EMAILEEK EZ DUTE EMATEN WEBGUNEAN EMANDAKO ESTEKEN BIDEZ JASOTAKO INFORMAZIO EDO GOMENDIOEN INGURUKO BERMERIK.

ULERTZEN ETA ONARTZEN DUZU ZEURE IRIZPIDEEN ARABERA ETA ZEURE ARDURAPEAN DESKARGATZEN EDO LORTZEN DITUZULA MATERIALAK EDO DATUAK WEBGUNEAREN BIDEZ ETA ZEU ZARELA MATERIALOK EDO DATUOK DESKARGATZEAK ORDENAGAILUKO SISTEMAN ERAGIN DITZAKEEN KALTEEN EDO DATUEN GALERAREN ERANTZULE.

Lege-erantzukizunen mugak


BABESLEAK EDO BESTELAKO LIZENTZIA-EMAILEAK EZ DIRA INOLAZ ERE ERANTZULE IZANGO ERABILTZAILEAK WEBGUNEARI EMATEN DION ERABILERARENGATIK EDO ERABILERA OKERRAREN EDO WEBGUNEAREKIKO MENDEKOTASUNARENGATIK EDO HITZARMEN HONEKIN ERLAZIONATUTAKO EZEIN ERREKLAMAZIOTATIK SORTUTAKO ZEHAZTAPENEN EDO HORIEN EZTABAIDAGAIENGATIK. LEGE-ERANTZUKIZUNEN MUGA HORI KALTE ZUZENAK, ZEHARKAKOAK, ISTRIPUZKOAK, ONDORIOZKOAK, BEREZIAK, ADIBIDE GISAKOAK EDO ZIGORREZKOAK KONPONTZEA EKIDITEKO APLIKATUKO DA, ERREKLAMAZIOA BERMEAN, KONTRATUAN, DELITU ZIBILETAN (ZABARKERIA BARNE) EDO BESTEREN BATEAN OINARRITUTA EGON ALA EZ (BABESLEEK EDO EUREN LIZENTZIA-EMAILEAK KALTE HORIEK GERTA DAITEZKEELA JAKINDA ERE). LEGE-ERANTZUKIZUNEN MUGA APLIKATUKO DA KALTEAK SORTZEN BADIRA WEBGUNEA ERABILTZEAREN EDO OKER ERABILTZEAREN ETA HARTAZ FIDATZEAREN, EDO WEBGUNEA ERABILI EZINAREN, EDO WEBGUNEA ETEN, ESEKI EDO IXTEAREN ONDORIOZ (HIRUGARRENEK SORTUTAKO KALTEAK BARNE). HALABER, MUGA HORI APLIKATUKO DA ORDEZKO ONDASUNAK EDO ZERBITZUAK, GALDUTAKO IRABAZIAK EDO DATUAK ESKURATZEKO GASTUETAN, BESTEAK BESTE. MUGA HORI ERE APLIKATUKO ZAIO WEBGUNEAREN ERRENDIMENDUARI EDO ERRENDIMENDU EZARI, BERTAN DAGOEN INFORMAZIOARI EDO WEBGUNEAN ESTEKATUTAKO EDO HAREKIN ERLAZIONATUTAKO EDONOLAKO INFORMAZIORI DAGOKIONEAN. MUGA HORI APLIKATUKO DA EZEIN BALIABIDE MUGATUREN OINARRIZKO HELBURUAREKIN LOTUTAKO HUTSEGITERIK EGON ALA EZ ETA LEGEAK ONARTZEN DUEN HEINEAN.

Pribatutasuna


Ez dugu ahaleginik egiten webguneko erabiltzaileak pertsonalki identifikatzeko. Ez dugu identifikazio-daturik jasotzen webgunetik, ezta datuok hirugarrenei jakitera eman ere beste xedeetarako erabiliko. Webgunean biltzen ditugun datuak ez dira konfidentzialak eta zerbitzaria kudeatzeko eta webgunearen funtzionamendua hobetzeko soilik erabiltzen dira. Lehen adierazitakoa ez da aplikatzen webgunean zerrendatutako kontaktuen helbide elektronikoetara bidalitako mezu elektronikoei, mezuok pertsonalki identifika daitekeen informazioa izan dezaketelako. Informazio hori mezu elektroniko aplikagarriari erantzuteko soilik erabiliko da.

Http eskaerak erregistratzen ditugu webgunean. Ondorioz, webgunearen URL bat eskatzen ari den makinaren jatorrizko IDaren berri dugu. Ez dugu erregistratzen bisitarien identitate espezifikorik. Erregistro-fitxategiak analiza ditzakegu, webgunea nola erabiltzen den zehazteko. Erregistratutako informazioa administrazio- eta ikerketa-material gisa gordetzen da, baina Babesleen langileek soilik kudeatzen dute. Erregistroetatik sortutako estatistika agregatu eta ez-identifikagarriak ikerketarako soilik erabiliko dira.

Hainbat xedapen


Zerbitzu-baldintzok Kaliforniako Estatuko legeen mende daude eta horien araberakoak dira, eta ez dute eraginik izango bertako legeen xedapenen inguruko gatazketan edo bizi zaren estatu edo herrialdeko legeetan. Zeinahi arrazoiengatik, jurisdikzio eskuduneko auzitegiren batek ez-aplikagarritzat jotzen badu zerbitzu-baldintzen xedapen edo zatiren bat, zerbitzu-baldintzen gainerako xedapenak jarraituko dira indarrean.

Zerbitzu-baldintzok zeu eta Babesleen arteko hitzarmena osatzen dute aipatutako gaiari dagokionean eta ordezkatu egiten ditu gaiarekin erlazionatutako aurreko idatzizko edo ahozko akordio edo hitzarmen guztiak. Zerbitzu-baldintzak edo bertako xedapenen bat ezetsi daiteke idatziz eta Babesle guztiek sinatuta soilik.