Uvjeti pružanja usluge

Ovo je ugovor između vas i svakog sponzora web-mjesta IndexNow.org: tvrtki Yandex N.V. i Microsoft Corporation (dalje u tekstu ovog ugovora označavat će se zajednički „Sponzori”, „mi” ili „nas”). Upotrebom web-mjesta IndexNow.org („Web-mjesto”) prihvaćate sljedeće odredbe i uvjete ( „Uvjeti pružanja usluge”).

Opseg Uvjeta pružanja usluga; licenca


Ovi Uvjeti pružanja usluga reguliraju vašu upotrebu Web-mjesta. Autorska prava Sponzora u specifikaciji protokola karti web-mjesta, kao što je objavljeno na Web-mjestu („Specifikacija”), licencirana su vam prema licenci Creative Commons Attribution-ShareAlike (verzija 4.0). Osim autorskih prava Sponzora navedenih u ovoj Specifikaciji, prema ovim Uvjetima pružanja usluge ili putem vaše upotrebe Karti web-mjesta ne dodjeljuju se i ne mogu nastati nikakva prava intelektualnog vlasništva bilo koje vrste, bilo izričita, implicitna ili bilo koje druge vrste.

Promjene Web-mjesta i Odredbi i uvjeta; promjena Specifikacije


Možemo izmijeniti ili ukinuti Web-mjesto iz bilo kojeg razloga i bez prethodne obavijesti. Također zadržavamo pravo na povremenu izmjenu ovih Uvjeta pružanja usluge bez prethodne obavijesti, a vi se izričito slažete da ćete prihvatiti te izmjene kada budu objavljene na Web-mjestu. Neovisno o prethodno navedenom, Sponzori se slažu da nijedna naša promjena Uvjeta pružanja usluge neće ukinuti ili izmijeniti licencu dodijeljenu u 1. poglavlju iznad u pogledu bilo koje upotrebe ili implementacije Specifikacije koja se dogodi prije datuma objave takve promjene. Redovito provjeravajte ove Uvjete pružanja usluge kako biste bili upućeni u sve promjene.

Sponzori zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest ili bez nje, unose promjene protokola Karti web-mjesta i Specifikacije, uključujući bez ograničenja promjene uslijed kojih vaše postojeće datoteke karti web-mjesta više neće biti sukladne izmijenjenom protokolu. Sponzori nemaju nikakvu odgovornost prema vama za nijednu takvu promjenu. Svaki Sponzor zadržava pravo upotrebljavati ili ne upotrebljavati protokol Karti web-mjesta u cijelosti ili djelomično na bilo kojem svom proizvodu ili usluzi ili na svima i nijedan Sponzor nema obvezu indeksirati, čitati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati bilo koju kartu web-mjesta koju vi objavite. Ne ograničavajući općenitost prethodno navedenog, svaki Sponzor zadržava pravo u bilo kojem trenutku prestati upotrebljavati protokol Karti web-mjesta na bilo kojem svom proizvodu ili usluzi ili na svima.

Odricanje odgovornosti u pogledu jamstava


Sponzori se odriču svake odgovornosti za točnost, sadržaj, potpunost, pouzdanost, funkcionalnost ili dostupnost informacija ili materijala prikazanih na Web-mjestu. Sponzori se također odriču svake odgovornosti za bilo koju štetu nastalu uslijed upotrebe Specifikacije ili preuzimanja bilo kakvih informacija ili materijala na internetu putem Web-mjesta ili pristupanja takvim informacijama i materijalima.

WEB-MJESTO, SPECIFIKACIJA I SVI MATERIJALI, INFORMACIJE I USLUGE SADRŽANE NA WEB-MJESTU PRUŽAJU SE „KAKVE JESU” I BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. SPONZORI I NJIHOVI DAVATELJI LICENCI IZRIČITO SE, U MAKSIMALNOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, ODRIČU SVIH IZRIČITIH, IMPLICIRANIH I ZAKONSKIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA JAMSTVA POGODNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA VLASNIČKIH PRAVA. SPONZORI I NJIHOVI DAVATELJI LICENCI ODRIČU SE SVIH JAMSTAVA U POGLEDU SIGURNOSTI, POUZDANOSTI, PRAVOVREMENOSTI I IZVEDBE WEB-MJESTA. SPONZORI I NJIHOVI DAVATELJI LICENCI ODRIČU SE SVIH JAMSTAVA U POGLEDU BILO KAKVIH INFORMACIJA ILI SAVJETA KOJI SE PRUŽAJU PUTEM BILO KOJIH VEZA NA WEB-MJESTU.

RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA VAŠE PREUZIMANJE ILI DOHVAĆANJE PODATAKA NA BILO KOJI DRUGI NAČIN PUTEM UPOTREBE WEB-MJESTA VRŠITE PO VLASTITOM NAHOĐENJU I RIZIKU TE ĆETE SNOSITI ISKLJUČIVU ODGOVORNOST ZA SVU ŠTETU NASTALU NA VAŠEM RAČUNALNOM SUSTAVU ILI GUBITAK PODATAKA KOJI JE NASTAO USLIJED PREUZIMANJA TAKVIH MATERIJALA ILI PODATAKA.

Ograničenje odgovornosti


SPONZORI ILI NJIHOVI DAVATELJI LICENCI NI U KAKVIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNI PREMA NIJEDNOM KORISNIKU U POGLEDU NJEGOVE UPOTREBE ILI ZLOUPOTREBE WEB-MJESTA ILI SPECIFIKACIJE ILI NJEGOVA OSLANJANJA NA WEB-MJESTO ILI SPECIFIKACIJU KOJE PROIZLAZI IZ SVIH ZAHTJEVA U VEZI S OVIM UGOVOROM ILI PREDMETOM OVOG UGOVORA. TAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJE SE RADI SPRJEČAVANJA NAKNADE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE, POSEBNE, PRIMJERNE I KAZNENE ŠTETE, NEOVISNO O TOME JE LI ZAHTJEV TEMELJEN NA JAMSTVU, UGOVORU, PROTUPRAVNOM POSTUPANJU (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI NEČEM DRUGOM (ČAK I KADA SU SPONZORI ILI NJIHOVI DAVATELJI LICENCI BILI UPOZNATI S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA). TAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJE SE NEOVISNO O TOME PROIZLAZI LI ŠTETA IZ UPOTREBE, ZLOUPOTREBE WEB-MJESTA ILI OSLANJANJA NA WEB-MJESTO, NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE WEB-MJESTA ILI IZ PREKIDA, PRIVREMENOG PREKIDA ILI UKIDANJA WEB-MJESTA (UKLJUČUJUĆI ŠTETE UZROKOVANE TREĆIM STRANAMA). TO SE OGRANIČENJE TAKOĐER PRIMJENJUJE, BEZ OGRANIČENJA, NA TROŠKOVE NABAVE ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGA, IZGUBLJENU ZARADU ILI IZGUBLJENE PODATKE. TAKVO SE OGRANIČENJE DALJE PRIMJENJUJE U POGLEDU PERFORMANSI ILI NEDOSTATKA PERFORMANSI WEB-MJESTA ILI BILO KOJIH INFORMACIJA KOJE SE PRIKAZUJU NA WEB-MJESTU, S NJIM SU POVEZANE ILI SE NA NJEGA ODNOSE. TAKVO SE OGRANIČENJE PRIMJENJUJE NEOVISNO O BILO KAKVOM PROPUSTU KLJUČNE SVRHE BILO KOJEG OGRANIČENOG PRAVNOG LIJEKA I U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM.

Privatnost


Ne pokušavamo ni na koji način otkriti osobni identitet korisnika Web-mjesta. Putem Web-mjesta ne prikupljaju se nikakvi podaci koji omogućuju identifikaciju te se takvi podaci ne otkrivaju nijednoj trećoj strani ni u jednu svrhu. Podaci na temelju kojih nije moguće otkriti identitet, a koje prikupljamo u vezi s Web-mjestom, upotrebljavaju se samo za upravljanje poslužiteljem i općenit rad Web-mjesta. Prethodno navedeno ne odnosi se na poruke e-pošte poslane na adrese e-pošte za kontakt navedene na Web-mjestu, koje mogu sadržavati podatke koji omogućuju identifikaciju i koje ćemo upotrebljavati isključivo prema potrebi za odgovaranje na primjenjivu e-poštu.

Bilježimo HTTP zahtjeve usmjerene na Web-mjesto. Na temelju toga znamo izvornu IP adresu uređaja koji šalje zahtjev za URL Web-mjesta. Ne bilježimo poseban identitet posjetitelja. Možemo analizirati svoje datoteke zapisnika da bismo odredili način na koji se Web-mjesto upotrebljava. Evidentirane podatke čuvamo neograničeno dugo kao materijal za administraciju i istraživanje, ali ih otkrivamo isključivo samo osoblju Sponzora. Skupni statistički podaci koji ne omogućuju identifikaciju, a koji su generirani na temelju naših zapisnika, mogu se upotrebljavati u svrhe istraživanja.

Razne odredbe


Ovim Uvjetima o pružanju usluge upravlja se te se oni tumače u skladu sa zakonima države Kalifornije, bez učinka na sukob njihovih zakonskih odredbi ili odredbi vaše države prebivališta ili boravišta. Ako nadležni sud iz bilo kojeg razloga odredi da je bilo koja odredba ili bilo koji dio Uvjeta pružanja usluga neprovediv, ostatak Uvjeta pružanja usluga ostaju u cijelosti valjani i na snazi.

Ovi Uvjeti pružanja usluge predstavljaju čitav ugovor između vas i Sponzora u pogledu predmeta ovog ugovora i zamjenjuju i ukidaju sve prethodne ili istovremene dogovore ili sporazume, pismene ili usmene, koji se tiču tog predmeta. Svako izuzeće bilo koje odredbe Uvjeta pružanja usluge stupit će na snagu samo ako je tako određeno u pisanom obliku i potpisali su ga svi Sponzori.