Használati feltételek

Ezen szerződés szerződő felei Ön, valamint az IndexNow.org egyes szponzorai: Yandex N.V. és Microsoft Corporation (a megállapodásban együttesen: „Szponzorok” vagy többes szám első személy). Az IndexNow.org webhely (a „Webhely”) használatával beleegyezik, hogy önmagára nézve kötelező érvényűnek fogadja el az alábbi használati feltételeket („Használati feltételek”).

Használati feltételek hatóköre; licenc


Ezek a Használati feltételek vonatkoznak a Webhely használatára. A Szponzoroknak az oldaltérképek Webhelyen elérhető protokollspecifikációjában (a „Specifikáció”) meghatározott szerzői jogait illetően Ön Creative Commons Attribution-ShareAlike-licencet kap (4.0-s verzió). A Szponzorok Specifikációban foglalt szerzői jogain kívül Ön semmilyen szellemi tulajdonjogot nem kap, illetve nem keletkeznek ilyen jogai a Használati feltételek értelmében vagy az Oldaltérképek használata során, sem kifejezett, sem hallgatólagos vagy egyéb módon.

A Webhely és a Használati feltételek módosításai; a Specifikáció módosításai


Bármilyen okból, értesítés nélkül módosíthatjuk vagy megszüntethetjük a webhelyet. Továbbá fenntartjuk magunknak a jogot, hogy időnként, értesítés nélkül módosítsuk a jelen Használati feltételeket, Ön pedig kifejezetten kijelenti, hogy önmagára nézve kötelező érvényűnek ismeri el ezeket a Webhelyen közzétett módosításokat. Mindezektől függetlenül a Szponzorok kijelentik, hogy a Használati feltételekben eszközölt módosítások visszamenőleg, a módosítások közzétételi dátumát megelőzően nem fogják megszüntetni vagy módosítani a fentebb, az 1. bekezdésben foglalt licencet a Specifikáció használata vagy implementálása tekintetében. Kérjük, időről időre tekintse át a Használati feltételeket, hogy értesüljön az esetleges változásokról.

A szponzorok fenntartják maguknak a jogot, hogy bármikor, értesítéssel vagy anélkül módosításokat hajtsanak végre az Oldaltérkép-protokollban és/vagy a Specifikációban, korlátozások nélkül beleértve azokat a módosításokat is, amelyek következtében meglévő oldaltérképfájljai a továbbiakban nem felelnek meg a módosított protokollnak. A Szponzorok nem vállalnak felelősséget az ilyen módosításokért. A Szponzorok mindegyike fenntartja a jogot, hogy az Oldaltérkép-protokollt részben vagy egészben, bármely vagy valamennyi termékén vagy szolgáltatásán használja vagy ne használja, és egyik Szponzor sem köteles indexelni, olvasni vagy más módon felhasználni az Ön által közzétett oldaltérképet. A fentiek általánosságának korlátozása nélkül a Szponzorok mindegyike fenntartja a jogot, hogy bármikor megszüntesse az Oldaltérkép-protokoll használatát bármely vagy valamennyi termékén vagy szolgáltatásán.

Szavatosságok kizárása


A Szponzorok kizárnak minden felelősséget vagy kötelezettséget a Webhelyen megjelenő információk vagy anyagok pontosságával, tartalmával, teljességével, megbízhatóságával, működőképességével vagy elérhetőségével kapcsolatban. A Szponzorok kizárnak minden felelősséget a Specifikáció használatából, illetve az interneten található bármely információ vagy anyag Webhelyen keresztül történő letöltéséből vagy eléréséből eredő károkra vonatkozóan.

A WEBHELY, A SPECIFIKÁCIÓ ÉS A WEBHELYEN TALÁLHATÓ ÖSSZES ANYAG, INFORMÁCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA „JELEN ÁLLAPOTÁBAN” TÖRTÉNIK, BÁRMIFÉLE SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A SZPONZOROK ÉS LICENCADÓIK KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS ÉS KÖTELEZŐ SZAVATOSSÁGOT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A TULAJDONJOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT. A SZPONZOROK ÉS LICENCADÓIK KIZÁRNAK MINDEN SZAVATOSSÁGOT A WEBHELY BIZTONSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, IDŐSZERŰSÉGÉRE ÉS TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓAN. A SZPONZOROK ÉS LICENCADÓIK KIZÁRNAK MINDEN SZAVATOSSÁGOT A WEBHELYEN TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOKON KERESZTÜL KAPOTT INFORMÁCIÓKKAL VAGY TANÁCSOKKAL KAPCSOLATBAN.

ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY A WEBHELY HASZNÁLATA SORÁN A SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖLT LE VAGY SZEREZ BE MÁS MÓDON ANYAGOKAT VAGY ADATOKAT, ÉS HOGY AZ ILYEN ANYAGOK VAGY ADATOK LETÖLTÉSÉBŐL EREDŐ, AZ ÖN SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉT ÉRT KÁROKÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS.

Felelősségkorlátozás


A SZPONZOROK VAGY LICENCADÓIK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET EGYETLEN FELHASZNÁLÓVAL SZEMBEN SEM A WEBHELY VAGY A LEÍRÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE AZ ARRA VALÓ TÁMASZKODÁSBÓL EREDŐ, A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL VAGY A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMELY KÖVETELÉS TEKINTETÉBEN. A FELELŐSSÉG ILYEN KORLÁTOZÁSA A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, PÉLDAMUTATÓ ÉS BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROK MEGTÉRÍTÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA VONATKOZIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÖVETELÉS SZAVATOSSÁGRA, SZERZŐDÉSRE, KÁROKOZÁSRA (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY MÁS JOGALAPRA TÁMASZKODIK (MÉG AKKOR IS, HA A SZPONZOROKAT VAGY LICENCADÓIKAT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL). AZ ILYEN FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS ALKALMAZANDÓ, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁROK A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL VAGY HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL ÉS A WEBHELYRE VALÓ HAGYATKOZÁSBÓL, A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK ELLEHETETLENÜLÉSÉBŐL, VAGY A WEBHELY MŰKÖDÉSÉNEK SZÜNETELTETÉSÉBŐL, FELFÜGGESZTÉSÉBŐL VAGY MEGSZÜNTETÉSÉBŐL EREDNEK (BELEÉRTVE A HARMADIK FELEK ÁLTAL OKOZOTT ILYEN KÁROKAT IS). EZ A KORLÁTOZÁS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL VONATKOZIK A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEIRE, AZ ELMARADT NYERESÉGRE VAGY AZ ELVESZTETT ADATOKRA IS. EZ A KORLÁTOZÁS VONATKOZIK TOVÁBBÁ A WEBHELY VAGY A WEBHELYEN MEGJELENŐ, ILLETVE A WEBHELYHEZ BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDÓ VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ INFORMÁCIÓK MEGFELELŐ VAGY NEM MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉRE. AZ ILYEN KORLÁTOZÁS BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT LÉNYEGI CÉLJÁNAK NEM TELJESÜLÉSE ELLENÉRE ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓ.

Adatvédelem


Nem törekszünk a Webhely felhasználóinak személyes azonosítására. A Webhelyről nem gyűjtünk azonosító adatokat, és semmilyen célból nem adunk át ilyen adatokat harmadik félnek. A Webhellyel kapcsolatban gyűjtött, személyazonosításra nem alkalmas adatokat kizárólag a szerveradminisztrációhoz és a Webhely általános működtetéséhez használjuk fel. A fentiek nem vonatkoznak a Webhelyen felsorolt kapcsolattartási e-mail-címekre küldött e-mailekre, amelyek személyazonosításra alkalmas információkat tartalmazhatnak, és amelyeket kizárólag az adott e-mail megválaszolásához szükséges mértékben használunk fel.

A Webhelyre irányuló HTTP-kérelmeket naplózzuk. Ennek eredményeképpen tisztában vagyunk a Webhely URL-címét kérő gép származási IP-címével. Nem naplózzuk a látogatók konkrét személyazonosságát. Elemezhetjük naplófájljainkat, hogy meghatározzuk, hogyan használják a Webhelyet. A naplózott információkat adminisztratív és kutatási anyagként korlátlan ideig megőrizzük, de a Szponzorok személyzetén kívül másnak nem adjuk át őket. A naplóinkból generált összesített, nem azonosítható statisztikák kutatási célokra felhasználhatók.

Egyéb rendelkezések


A jelen szolgáltatási feltételekre Kalifornia állam jogszabályai vonatkoznak, és azokkal összhangban értelmezendők, a kaliforniai vagy az Ön lakhelye szerinti kollíziós jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevétele nélkül. Ha egy illetékes bíróság bármely okból a Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezését vagy részét végrehajthatatlannak találja, a Szolgáltatási feltételek fennmaradó része továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

A jelen Szolgáltatási feltételek képezik a teljes megállapodást Ön és a Szponzorok között a jelen szerződés tárgyát illetően, és hatályon kívül helyeznek és felváltanak minden korábbi vagy egyidejű, ilyen tárgyra vonatkozó megegyezést vagy megállapodást. A Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezésével kapcsolatos joglemondás csak akkor érvényes, ha az írásban történik, és azt valamennyi Szponzor aláírja.