Câu hỏi thường gặp

Có thể gửi các URL đến điểm cuối công cụ tìm kiếm nào?

IndexNow-enabled search engines shares immediately all URLs submitted to all other IndexNow-enabled search engines, so you just need to notify one endpoint.

IndexNow
https://api.indexnow.org/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Microsoft Bing
https://www.bing.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Seznam.cz
https://search.seznam.cz/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Yandex
https://yandex.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi URL?
Nếu công cụ tìm kiếm thích URL của bạn, công cụ tìm kiếm sẽ tìm cách cào dữ liệu trên URL đó để lấy nội dung mới nhất một cách nhanh chóng dựa trên logic lập lịch cào dữ liệu và hạn mức cào cho trang của bạn.
Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi 10 nghìn URL hôm nay?
Nếu công cụ tìm kiếm thích các URL đó và có đủ hạn mức cào cho trang của bạn, công cụ tìm kiếm sẽ tìm cách cào dữ liệu trên một số hoặc toàn bộ các URL này.
Tôi đã gửi URL nhưng sao tôi không thấy URL được lập chỉ mục?
Việc sử dụng IndexNow chỉ đảm bảo rằng công cụ tìm kiếm biết đến các thay đổi về trang web của bạn. IndexNow không đảm bảo các trang web sẽ được công cụ tìm kiếm cào dữ liệu hay lập chỉ mục. Có thể sẽ mất một số thời gian cho việc thể hiện sự thay đổi đó trong công cụ tìm kiếm.
Tôi chỉ mới bắt đầu sử dụng IndexNow, vậy tôi có nên xuất bản các URL đã thay đổi năm ngoái không?
Không, bạn chỉ nên xuất bản các URL thay đổi (đã thêm, cập nhật hoặc xóa) kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng IndexNow.
Các URL đã gửi có được tính vào hạn mức cào của tôi không?
Có, mỗi lần cào dữ liệu sẽ được tính vào hạn mức cào. Khi xuất bản các URL lên IndexNow, bạn thông báo cho công cụ tìm kiếm rằng bạn quan tâm đến những URL này, công cụ tìm kiếm thường sẽ ưu tiên cào dữ liệu trên các URL này so với các URL khác mà họ biết.
Tại sao tôi không thấy công cụ tìm kiếm lập chỉ mục cho toàn bộ các URL đã gửi?
Công cụ tìm kiếm có thể chọn không cào dữ liệu và không lập chỉ mục các URL nếu các URL đó không đáp ứng tiêu chí lựa chọn của công cụ.
Tại sao URL của tôi được lập chỉ mục trên công cụ tìm kiếm này nhưng không được lập trên công cụ tìm kiếm khác?
Công cụ tìm kiếm có thể quyết định không chọn URL cụ thể nếu URL đó không đáp ứng tiêu chí lựa chọn của công cụ.
Tôi có một trang web nhỏ chỉ chứa vài trang con trên đó. Tôi có nên sử dụng IndexNow không?
Có, nếu bạn muốn công cụ tìm kiếm khám phá nội dung ngay khi nội dung thay đổi thì bạn nên sử dụng IndexNow. Bạn sẽ không phải chờ nhiều giờ hay tệ hơn là nhiều tuần để thấy các thay đổi của mình xuất hiện trên công cụ tìm kiếm.
Tôi có thể gửi cùng một URL nhiều lần trong ngày không?
Bạn không nên gửi cùng một URL nhiều lần trong ngày. Nếu bạn chỉnh sửa trang thường xuyên thì tốt nhất là chờ 10 phút giữa các lần chỉnh sửa trước khi báo cho công cụ tìm kiếm. Nếu cập nhật trang liên tục (ví dụ như thời gian ở Waimea, thời tiết ở Tokyo) thì tốt nhất không nên dùng IndexNow cho mọi thay đổi.
Tôi có thể gửi các URL 404 qua API không?
Có, bạn có thể gửi các trang có liên kết không còn tồn tại (http 404, http 410) để báo cho công cụ tìm kiếm biết về các liên kết không còn tồn tại mới đây.
Tôi có thể gửi các URL mới chuyển hướng không?
Có, bạn có thể gửi các URL mới chuyển hướng (ví dụ như chuyển hướng 301, chuyển hướng 302, html có thẻ làm mới meta, v.v.) để báo cho công cụ tìm kiếm biết rằng nội dung đã thay đổi.
Tôi có thể gửi tất cả các URL cho trang web của mình không?
Vui lòng chỉ sử dụng IndexNow để gửi các URL đã thay đổi (đã thêm, cập nhật hoặc xóa) gần đây, bao gồm toàn bộ URL nếu tất cả các URL này đã thay đổi gần đây. Sử dụng sơ đồ trang web để thông báo tất cả các URL của bạn cho công cụ tìm kiếm. Cứ sau vài ngày, công cụ tìm kiếm sẽ truy cập sơ đồ trang web.
Tôi cần làm gì khi nhận được phản hồi HTTP 429 Quá nhiều yêu cầu từ một Công cụ tìm kiếm?
Mã trạng thái phản hồi HTTP 429 Quá nhiều yêu cầu cho thấy bạn đang gửi quá nhiều yêu cầu trong khoảng thời gian nhất định; vui lòng gửi chậm lại hoặc thử lại sau.
Khi nào thì tôi cần thay đổi khóa?
Công cụ tìm kiếm sẽ chỉ tìm cách cào dữ liệu tệp {key}.txt một lần để xác minh quyền sở hữu khi công cụ nhận được khóa mới. Ngoài ra, bạn không cần sửa đổi khóa thường xuyên.
Tôi có thể sử dụng nhiều khóa cho một máy chủ không?
Có, nếu trang web của bạn sử dụng các Hệ thống quản lý nội dung khác nhau thì mỗi Hệ thống quản lý nội dung có thể sử dụng khóa riêng của mình; bạn có thể xuất bản các tệp khóa ở thư mục gốc của máy chủ.
Tôi có thể sử dụng một khóa tệp cho toàn bộ tên miền không?
Không, mỗi máy chủ trong tên miền của bạn phải có khóa riêng. Nếu trang web của bạn có host-a.example.com và host-b.example.com thì bạn sẽ cần một tệp khóa cho mỗi máy chủ.
Tôi có thể sử dụng cùng một khóa cho hai máy chủ trở lên không?
Có, bạn có thể sử dụng lại cùng một khóa trên hai máy chủ trở lên, cũng như cho hai tên miền trở lên.
Nếu đã có sơ đồ trang web thì tôi có cần IndexNow không?
Có, mặc dù sơ đồ trang web là một cách dễ dàng để quản trị web thông báo cho công cụ tìm kiếm về tất cả các trang con trên trang web khả dụng để cào dữ liệu nhưng các Công cụ tìm kiếm không truy cập sơ đồ trang web thường xuyên. Với IndexNow, quản trị web ''không'' phải chờ công cụ tìm kiếm khám phá và cào dữ liệu sơ đồ trang web, mà họ có thể thông báo trực tiếp các nội dung mới cho công cụ tìm kiếm.
Nếu tôi có thắc mắc khác về việc sử dụng IndexNow thì sao?
Vui lòng xem tài liệu hiện có của từng công cụ tìm kiếm để biết thêm chi tiết về IndexNow.