IndexNow là gì?

IndexNow mang đến một cách dễ dàng để quản trị web và chủ trang web thông báo ngay những nội dung thay đổi mới nhất trên trang web của họ cho công cụ tìm kiếm. Nói đơn giản, IndexNow là “người đưa tin” để báo cho công cụ tìm kiếm biết rằng URL và nội dung trên đó đã được thêm, cập nhật hoặc xóa. Điều này sẽ giúp công cụ tìm kiếm nhanh chóng thể hiện sự thay đổi này trong kết quả tìm kiếm.

Nếu không có IndexNow, công cụ tìm kiếm có thể mất vài ngày, thậm chí vài tuần để biết rằng nội dung đã thay đổi vì công cụ tìm kiếm không thường xuyên cào dữ liệu trên mọi URL. Khi sử dụng IndexNow, công cụ tìm kiếm sẽ biết ngay rằng "các URL đã thay đổi và giúp họ ưu tiên cào dữ liệu trên các URL này, từ đó giới hạn việc cào dữ liệu tự nhiên chỉ ở phạm vi khám phá nội dung mới."

IndexNow hiện được cung cấp theo các điều khoản của Giấy phép ghi công-chia sẻ tương tự Creative Commons và nhận hỗ trợ từ Microsoft Bing, Seznam.cz, Yandex.