Čo je IndexNow?

Služba IndexNow predstavuje jednoduchý spôsob, ako môžu vlastníci webových lokalít okamžite informovať vyhľadávače o najnovších zmenách obsahu na svojej webovej lokalite. Vo svojej najjednoduchšej podobe je služba IndexNow jednoduchý príkaz ping, aby vyhľadávače vedeli, že adresa URL a jej obsah boli pridané, aktualizované alebo odstránené. Vo výsledkoch vyhľadávania tak môžu tieto zmeny rýchlo zohľadniť.

Bez služby IndexNow môže vyhľadávačom trvať niekoľko dní alebo týždňov, kým zistia, že sa obsah zmenil, pretože jednotlivé adresy URL neprehľadávajú príliš často. Vďaka službe IndexNow vyhľadávače okamžite zistia adresy URL, ktoré sa zmenili. Služba im pomôže uprednostniť prehľadávanie týchto adries URL, čím obmedzí organické prehľadávanie, aby bolo možné objaviť nový obsah.

Služba IndexNow je teraz dostupná na základe podmienok licencie Attribution-ShareAlike Creative Commons a podporujú ju služby Microsoft Bing, Seznam.cz, Yandex.