Vad är IndexNow?

Med IndexNow kan webbplatsägare enkelt och direkt informera sökmotorer om de senaste ändringarna i innehållet på sina webbplatser. I dess enklaste form är IndexNow ett enkelt ping som informerar sökmotorer om att en URL och dess innehåll har lagts till, uppdaterats eller tagits bort. På så sätt kan sökmotorer snabbt spegla ändringen i sökresultat.

Sökmotorer crawlar inte varje URL särskilt ofta. Utan IndexNow kan det därför ta flera dagar eller veckor innan en sökmotor upptäcker att innehållet har ändrats. Med IndexNow vet sökmotorer direkt vilka URL:er som har ändrats, vilket bidrar till att de kan prioritera crawlning av dessa URL:er. Detta begränsar användningen av naturlig crawlning för att upptäcka nytt innehåll.

IndexNow tillhandahålls enligt villkoren i Attribution-ShareAlike Creative Commons-licensen och stöds av Microsoft Bing, Seznam.cz, Yandex.