Vanliga frågor

Vilka är sökmotorernas slutpunkter dit jag ska skicka URL:er?

IndexNow-enabled search engines shares immediately all URLs submitted to all other IndexNow-enabled search engines, so you just need to notify one endpoint.

IndexNow
https://api.indexnow.org/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Microsoft Bing
https://www.bing.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Seznam.cz
https://search.seznam.cz/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Yandex
https://yandex.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Jag har skickat in en URL. Vad händer nu?
Om sökmotorerna gillar din URL försöker de crawla den för att snabbt hämta det aktuella innehållet, baserat på logiken för motorns crawlningsschema och din webbplats crawlningskvot.
Jag skickade 10 000 URL:er idag. Vad händer nu?
Om sökmotorerna gillar dina URL:er och din webbplats crawlningskvot är tillräckligt stor, försöker sökmotorerna att crawla några av eller alla dessa URL:er.
Jag har skickat in en URL men jag ser inte att den har indexerats.
Genom att använda IndexNow försäkrar du dig om att sökmotorerna känner till ändringarna på din webbplats. Att du använder IndexNow är dock ingen garanti för att sökmotorerna ska crawla eller indexera webbplatserna. Det kan dröja innan ändringen speglas i sökmotorerna.
Jag har precis börjat använda IndexNow. Ska jag publicera URL:er som ändrades förra året?
Nej, du ska bara publicera URL:er som har ändrats (lagts till, uppdaterats eller tagits bort) efter att du började använda IndexNow.
Räknas inskickade URL:er in i crawlningskvoten?
Ja, varje crawlning räknas in i crawlningskvoten. Genom att publicera dem till IndexNow meddelar du sökmotorer om att dessa URL:er är viktiga för dig, och i allmänhet prioriterar sökmotorer sådana URL:er jämfört med andra URL:er de känner till.
Jag ser inte att alla inskickade URL:er har indexerats av sökmotorer. Varför?
Sökmotorer kan välja att inte crawla och indexera URL:er som inte motsvarar motorernas urvalskriterier.
Varför indexeras min URL i en sökmotor men inte i de andra?
Sökmotorer kanske inte väljer en specifik URL om inte denna motsvarar motorns urvalskriterier.
Jag har en liten webbplats med några få webbsidor. Passar det att jag använder IndexNow?
Ja, om du vill att sökmotorer ska upptäcka innehåll så fort det ändras bör du använda IndexNow. Då behöver du inte vänta flera timmar eller veckor innan ändringarna visas i sökmotorer.
Kan jag skicka in samma URL flera gånger om dagen?
Undvik att skicka in en URL flera gånger samma dag. Om sidorna redigeras ofta är det bäst att vänta 10 minuter mellan redigeringarna innan sökmotorerna meddelas. Om sidor uppdateras hela tiden (till exempel Vad är klockan i Waimea? eller Vädret nu i Tokyo) är det bäst att inte använda IndexNow vid varje ändring.
Kan jag skicka in 404-URL:er via API:t?
Ja, du kan skicka in sidor om döda länkar (http 404, http 410) för att informera sökmotorer om nya döda länkar.
Kan jag skicka in nya omdirigeringar?
Ja, du kan skicka in URL:er för nya omdirigeringar (till exempel 301 redirect, 302 redirect, html med meta refresh-tagg osv.) för att informera sökmotorer om att innehållet har ändrats.
Kan jag skicka in alla URL:er för webbplatsen?
Använd bara IndexNow till att skicka in URL:er som nyligen har ändrats (lagts till, uppdaterats eller tagits bort). Inkludera alla URL:er om alla URL:er nyligen har ändrats. Använd webbplatsöversikter när du ska informera sökmotorer om alla URL:er. Sökmotorer besöker webbplatsöversikter med några dagars mellanrum.
Jag fick svaret HTTP 429 Too Many Requests från en sökmotor. Vad ska jag göra?
Statuskoden HTTP 429 Too Many Requests visar att du har skickat för många begäranden under en viss tidsperiod. Minska takten eller försök igen senare.
När behöver jag ändra min nyckel?
Sökmotorer försöker bara crawla filen {key}.txt en gång för att verifiera ägaren när de tar emot en ny nyckel. Du behöver inte ändra nyckeln ofta.
Kan jag använda fler än en nyckel per värd?
Ja, om dina webbplatser använder olika innehållshanteringssystem kan varje innehållshanteringssystem använda en egen nyckel. Publicera olika nyckelfiler i värdens rotkatalog.
Kan jag använda samma nyckelfil för hela domänen?
Nej, varje värd i domänen måste ha en egen nyckel. Om webbplatsen har host-a.example.com och host-b.example.com måste du ha en nyckelfil för varje värd.
Kan jag använda samma nyckel för två eller flera värdar?
Ja, du kan använda samma nyckel för två eller flera värdar och två eller flera domäner.
Jag har en webbplatsöversikt. Behöver jag IndexNow?
Ja. Webbplatsöversikter är ett smidigt sätt för webbadministratörer att informera sökmotorer om alla sidor på webbplatserna som kan crawlas, men sökmotorer besöker inte webbplatsöversikter regelbundet. Med IndexNow kan webbadministratörer informera sökmotorer om nytt innehåll direkt istället för att vänta på att motorerna ska hitta och crawla webbplatsöversikter.
Vad gör jag om jag har andra frågor om IndexNow?
Du kan läsa mer om IndexNow i dokumentationen från varje sökmotor.