Często zadawane pytania

Jakie są punkty końcowe wyszukiwarek do przesyłania adresów URL?

IndexNow-enabled search engines shares immediately all URLs submitted to all other IndexNow-enabled search engines, so you just need to notify one endpoint.

IndexNow
https://api.indexnow.org/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Microsoft Bing
https://www.bing.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Seznam.cz
https://search.seznam.cz/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Yandex
https://yandex.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Udało mi się przesłać adres URL. Co dalej?
Jeśli Twój adres URL będzie przyjazny dla wyszukiwarek, spróbują one zindeksować go, aby szybko pobrać najnowszą zawartość, zgodnie ze swoim harmonogramem i limitem indeksowania dla Twojej witryny.
Udało mi się dziś przesłać 10 000 adresów URL. Co dalej?
Jeśli Twoje adresy URL będą przyjazne dla wyszukiwarek, spróbują one zindeksować niektóre lub wszystkie przesłane adresy URL zgodnie z limitem indeksowania dla Twojej witryny.
Udało mi się przesłać adres URL, ale nie widzę, aby został zindeksowany.
Korzystanie z IndexNow sprawia, że wyszukiwarki są powiadamiane o zmianach w Twojej witrynie. Natomiast nie gwarantuje to, że wyszukiwarki te zeskanują lub zindeksują zgłoszone strony internetowe. Może minąć trochę czasu, zanim zmiana zostanie odzwierciedlona w wyszukiwarkach.
Dopiero zaczynam korzystać z IndexNow. Czy muszę opublikować adresy URL zmienione w zeszłym roku?
Nie. Publikuj tylko adresy URL, które zostały zmienione (dodane, zaktualizowane lub usunięte) od momentu rozpoczęcia korzystania z IndexNow.
Czy przesłane adresy URL wliczają się do mojego limitu indeksowania?
Tak, każde indeksowanie wlicza się do limitu indeksowania. Publikując adresy URL za pomocą IndexNow, zawiadamiasz wyszukiwarki, że te adresy są dla Ciebie istotne. Co do zasady wyszukiwarki będą indeksować je w pierwszej kolejności, a dopiero później pozostałe adresy URL, które znają.
Dlaczego nie widzę, aby wszystkie przesłane adresy URL zostały zindeksowane przez wyszukiwarki?
Wyszukiwarki mogą zrezygnować ze skanowania i indeksowania adresów URL, jeśli nie spełniają one kryteriów wyboru.
Dlaczego mój adres URL jest indeksowany w jednej wyszukiwarce, a w pozostałych nie?
Wyszukiwarki mogą nie wybrać do indeksowania danego adresu URL, jeśli nie spełnia on odpowiednich kryteriów.
Mam małą witrynę internetową z kilkoma stronami. Czy w tym przypadku warto korzystać z IndexNow?
Tak. Jeśli chcesz, aby wyszukiwarki wykrywały zawartość witryny, gdy tylko ją zaktualizujesz, używaj IndexNow. Nie będziesz wtedy czekać wiele godzin, a nierzadko tygodni, na odzwierciedlenie zmian w wyszukiwarkach.
Czy mogę przesłać ten sam adres URL kilka razy dziennie?
Unikaj przesyłania tego samego adresu URL wiele razy dziennie. Jeśli często edytujesz daną stronę, między wprowadzeniem zmiany a zawiadomieniem wyszukiwarek powinno minąć 10 minut. Jeśli strony są nieustannie aktualizowane (przykłady: godzina w Waimea, pogoda w Tokio), lepiej nie używać IndexNow przy każdej aktualizacji.
Czy mogę przesyłać za pomocą interfejsu API adresy URL, które zwracają błąd 404?
Tak. Możesz zgłaszać wyszukiwarkom nowe martwe linki (http 404, http 410).
Czy mogę przesyłać nowe przekierowania?
Tak, możesz przesyłać adresy URL z nowymi przekierowaniami (na przykład z przekierowaniem 301, 302, html z metatagiem refresh itp.), aby zawiadomić wyszukiwarki o zmianie treści.
Czy mogę przesłać wszystkie adresy URL mojej witryny?
Używaj IndexNow tylko do przesyłania adresów URL, które zostały ostatnio zmienione (dodane, zaktualizowane lub usunięte). Oznacza to, że możesz przesłać wszystkie adresy URL, tylko jeśli każdy z nich został ostatnio zaktualizowany. Do informowania wyszukiwarek o wszystkich adresach URL używaj map witryn. Wyszukiwarki odwiedzają mapy witryn co kilka dni.
Jedna z wyszukiwarek zwróciła odpowiedź HTTP 429 (Too Many Requests). Co mam zrobić?
Ten kod HTTP wskazuje, że wysyłasz zbyt wiele żądań w określonym czasie. Wysyłaj żądania z mniejszą częstotliwością lub spróbuj ponownie później.
Kiedy muszę zmienić klucz?
Po otrzymaniu nowego klucza wyszukiwarki podejmą tylko jedną próbę zindeksowania pliku {key}.txt w celu zweryfikowania własności. Poza tym nie ma potrzeby częstego modyfikowania klucza.
Czy dla danego hosta mogę użyć więcej niż jednego klucza?
Tak. Jeśli Twoje witryny internetowe korzystają z różnych systemów zarządzania treścią, każdy z nich może używać własnego klucza. Opublikuj pliki z poszczególnymi kluczami w katalogu głównym hosta.
Czy mogę używać jednego pliku z kluczem dla całej domeny?
Nie. Każdy host w Twojej domenie musi mieć własny klucz. Jeśli Twoja witryna ma dwa hosty: host-a.example.com i host-b.example.com, musisz mieć oddzielny plik z kluczem dla każdego z nich.
Czy mogę używać tego samego klucza w przypadku dwóch hostów lub ich większej liczby?
Tak. Możesz ponownie użyć tego samego klucza dla dowolnej liczby hostów i domen.
Mam mapę witryny. Czy IndexNow jest dla mnie?
Tak. O ile mapy witryn oferują webmasterom łatwy sposób informowania wyszukiwarek o wszystkich stronach w witrynie, które są dostępne do indeksowania, mapy witryn są rzadko odwiedzane przez wyszukiwarki. Dzięki IndexNow webmasterzy nie muszą czekać, aż wyszukiwarki wykryją i zindeksują mapę witryny, ale mogą bezpośrednio zawiadamiać wyszukiwarki o nowych treściach.
Co zrobić, jeśli mam inne pytanie dotyczące korzystania z IndexNow?
Więcej informacji na temat IndexNow znajdziesz w dokumentacji dostępnej w każdej wyszukiwarce.