Najčastejšie otázky

Aký je koncový bod vyhľadávačov na odosielanie adries URL?

IndexNow-enabled search engines shares immediately all URLs submitted to all other IndexNow-enabled search engines, so you just need to notify one endpoint.

IndexNow
https://api.indexnow.org/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Microsoft Bing
https://www.bing.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Seznam.cz
https://search.seznam.cz/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Yandex
https://yandex.com/indexnow?url=url-changed&key=your-key
Čo sa bude diať po odoslaní adresy URL?
Ak vaša adresa URL vyhľadávaču vyhovuje, budú ju vyhľadávače prehľadávať, aby čo najrýchlejšie získali najnovší obsah, a to na základe svojej logiky plánovania prehľadávania a kvóty prehľadávania pre vašu lokalitu.
Odoslal(a) som dnes 10-tisíc adries URL. Čo sa bude diať?
Ak vaše adresy URL vyhľadávačom vyhovujú a majú voľnú kapacitu na prehľadávanie vašej lokality, pokúsia sa prehľadať niektoré z týchto adries URL.
Odoslal(a) som adresu URL, ale nevidím, že by bola indexovaná.
Použitie služby IndexNow zabezpečuje, že vyhľadávače sú si vedomé zmien vašej webovej lokality. Použitie služby IndexNow však nezaručuje, že vyhľadávače budú webové stránky prehľadávať alebo indexovať. Istý čas bude trvať, kým sa zmena vo vyhľadávačoch prejaví.
Práve som začal(a) používať službu IndexNow. Mám publikovať adresy URL, ktoré sa zmenili minulý rok?
Nie, mali by ste publikovať len adresy URL, ktoré sa zmenili (boli pridané, aktualizované alebo odstránené) od chvíle, keď ste začali používať službu IndexNow.
Započítavajú sa odoslané adresy URL do mojej kvóty prehľadávania?
Áno, každé prehľadávanie sa započítava do vašej kvóty prehľadávania. Ich publikovaním do služby IndexNow vyhľadávače informujete, že o tieto adresy URL máte záujem. Vyhľadávače zvyčajne uprednostnia prehľadávanie týchto adries URL pred inými adresami URL, ktoré poznajú.
Prečo nevidím všetky odoslané adresy URL, ktoré vyhľadávače indexovali?
Vyhľadávače sa môžu rozhodnúť neprehľadávať a neindexovať adresy URL, pokiaľ nespĺňajú ich kritériá výberu.
Prečo je moja adresa URL indexovaná v jednom vyhľadávači, ale v iných nie?
Vyhľadávače sa môžu rozhodnúť nevybrať určité adresy URL, pokiaľ nespĺňajú ich kritériá výberu.
Mám malú webovú lokalitu, ktorá má niekoľko stránok. Mám používať službu IndexNow?
Áno, ak chcete, aby vyhľadávače našli obsah hneď po jeho zmene, mali by ste službu IndexNow používať. Nebudete musieť čakať niekoľko hodín alebo dokonca týždňov, kým sa vaše zmeny vo vyhľadávačoch prejavia.
Môžem rovnakú adresu URL odoslať niekoľkokrát za deň?
Vyhýbajte sa odosielaniu rovnakej adresy URL niekoľkokrát denne. Ak sa stránky často upravujú, medzi úpravami je vhodné počkať 10 minút, kým vyhľadávače informujete. Ak sa stránky aktualizujú neustále (príklady: čas vo Waimea, počasie v Tokiu), odporúčame nepoužívať službu IndexNow pri každej zmene.
Môžem prostredníctvom rozhrania API odosielať adresy URL 404?
Áno, môžete odosielať stránky s nefunkčnými odkazmi (HTTP 404, HTTP 410) a informovať tak vyhľadávače o nových nefunkčných odkazoch.
Môžem odoslať nové presmerovania?
Áno, nové presmerovávacie adresy URL (napríklad presmerovanie 301, presmerovanie 302, kód html s meta značkou obnovenia a podobne) môžete odosielať, ak chcete informovať vyhľadávače, že sa obsah zmenil.
Môžem odoslať všetky adresy URL pre moju lokalitu?
Službu IndexNow používajte len na odosielanie adries URL, ktoré sa nedávno zmenili (boli pridané, aktualizované alebo odstránené), vrátane všetkých adries URL, ak sa všetky adresy URL nedávno zmenili. Pomocou máp stránok môžete informovať vyhľadávače o všetkých vašich adresách URL. Vyhľadávače navštevujú mapy stránok raz za niekoľko dní.
Z jedného vyhľadávača mi prišla odpoveď „HTTP 429 Príliš veľa požiadaviek“. Čo mám robiť?
Kód stavu odpovede „HTTP 429 Príliš veľa požiadaviek“ znamená, že počas určitého časového úseku odosielate príliš veľa požiadaviek. Spomaľte alebo to skúste znova neskôr.
Kedy mám zmeniť svoj kľúč?
Vyhľadávače sa pokúsia prehľadať súbor {key}.txt len raz, aby si overili vlastníctvo, keď dostanú nový kľúč. Kľúč nemusíte meniť často.
Môžem pre jedného hostiteľa používať viac ako jeden kľúč?
Áno, ak vaše webové lokality používajú rôzne systémy na správu obsahu (Content Management System), každý takýto systém môže používať vlastný kľúč. Súbory rôznych kľúčov publikujte v koreňovom adresári hostiteľa.
Môžem používať jeden súbor kľúča pre celú doménu?
Nie, každý hostiteľ vo vašej doméne musí mať vlastný kľúč. Ak má vaša lokalita adresy host-a.example.com a host-b.example.com, musíte mať súbor kľúča pre každého hostiteľa.
Môžem používať rovnaký kľúč s dvomi alebo viacerými hostiteľmi?
Áno, rovnaký kľúč môžete používať na dvoch alebo viacerých hostiteľoch a v dvoch alebo viacerých doménach.
Mám mapu stránok. Potrebujem službu IndexNow?
Áno, aj keď sú mapy stránok jednoduchým spôsobom, ako môžu správcovia webových lokalít informovať vyhľadávače o všetkých stránkach na svojich lokalitách, ktoré sú dostupné na prehľadávanie, vyhľadávače mapy stránok nenavštevujú často. Vďaka službe IndexNow správcovia webových lokalít nemusia čakať, kým vyhľadávače mapy stránok objavia a prehľadajú, ale môžu ich o novom obsahu informovať priamo.
Čo ak mám inú otázku o používaní služby IndexNow?
Pozrite si dokumentáciu k jednotlivým vyhľadávačom, kde nájdete ďalšie podrobnosti o službe IndexNow.