IndexNow คืออะไร

IndexNow เป็นวิธีการที่ง่ายดายสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ในการแจ้งให้โปรแกรมค้นหาทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาล่าสุดบนเว็บไซต์ของตนเองโดยทันที ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด IndexNow เป็น ping ที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้โปรแกรมค้นหาทราบว่ามีการเพิ่ม อัปเดต หรือลบ URL หรือเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรมค้นหาแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในผลการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

หากไม่มี IndexNow อาจใช้เวลาเป็นวันหรือสัปดาห์กว่าที่โปรแกรมค้นหาจะค้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา เนื่องจากโปรแกรมค้นหาจะไม่ตระเวนทุก URL บ่อยๆ หากมี IndexNow โปรแกรมค้นหาจะทราบทันทีว่า "URL มีการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้โปรแกรมค้นหาให้ความสำคัญต่อการตระเวนสำหรับ URL ดังกล่าว และจำกัดการตระเวนเพื่อให้ค้นพบเนื้อหาใหม่เองลง"

IndexNow ได้รับการนำเสนอภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน Attribution-ShareAlike ของ Creative Common และได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Bing, Seznam.cz, Yandex