Документація

Надсилання однієї URL-адреси


Щоб надіслати URL-адресу за допомогою запиту з HTTP (замініть на URL-адресу, надану пошуковою системою), надішліть свій запит на цю URL-адресу:

        https://<searchengine>/indexnow?url=url-changed&key=your-key
      
 • «url-changed» є URL-адресою вашого веб-сайту, який було додано, оновлено або видалено. URL-адреса має бути ізольованою й зашифрованою. Переконайтеся, що ваші URL-адреси відповідають стандарту RFC-3986 для URL-адрес.
 • Ваш ключ має складатися принаймні з 8 та щонайбільше з 128 символів шістнадцяткової системи числення. Ключ може містити лише такі символи: рядкові літери (a–z), великі літери (A–Z), числа (0–9) та риски (-).

Наприклад, якщо необхідно сповістити пошукову систему, що https://www.example.com/product.html було оновлено, та потрібно використовувати цей ключ , ваша URL-адреса буде такою:

        https://<searchengine>/indexnow?url=https://www.example.com/product.html&key=
      

Ви можете надіслати запит з HTTP за допомогою свого браузера, wget, curl чи будь-якого іншого механізму, який оберете. У разі вдалого запиту ви отримаєте відповідь із кодом HTTP 200; у разі отримання іншої відповіді, підтвердьте, що ви не надсилаєте запити занадто часто, а ключ і URL-адреса є дійсними, після чого повторно надішліть запит. Відповідь із кодом HTTP 200 означає лише, що пошукова система отримала вашу URL-адресу.

Надсилання набору URL-адрес


Щоб надіслати набір URL-адрес за допомогою запиту з HTTP, надішліть свій запит POST JSON на URL-адресу, надану пошуковими системами. Замініть іменем хоста пошукової системи.

        POST /indexnow HTTP/1.1
        Content-Type: application/json; charset=utf-8
        Host: <searchengine>
        {
         "host": "www.example.com",
         "key": "",
         "urlList": [
           "https://www.example.com/url1",
           "https://www.example.com/folder/url2",
           "https://www.example.com/url3"
           ]
        }
      

Надіслати можна щонайбільше 10 000 URL-адрес у кожному дописі, чергуючи в разі потреби URL-адреси з http та з https.

Ви можете надіслати запит з HTTP за допомогою wget, curl чи іншого механізму, який оберете. У разі вдалого запиту ви отримаєте відповідь із кодом HTTP 200; у разі отримання іншої відповіді, перевірте свій запит та чи все зроблено правильно, і повторно надішліть свій запит. Відповідь із кодом HTTP 200 означає лише, що пошукова система отримала ваш набір URL-адрес.

Рекомендується використовувати автоматичне надсилання URL-адрес відразу після додавання, оновлення або видалення контенту з певним обмеженням; у розділі із запитаннями й відповідями наведено рекомендації щодо контенту, створеного користувачем.

Підтвердження права власності за допомогою ключа


Щоб надіслати URL-адреси, необхідно «довести» право власності на хост, для якого надсилаються URL-адреси, шляхом розміщення на хості принаймні одного текстового файлу ключа. Після надсилання до пошукової системи своєї URL-адреси пошукова система виконає обхід файлу ключа для підтвердження права власності й використовуватиме ключ, доки ви його не зміните. Ваш ключ і розташування вашого файлу ключа мають бути відомі лише вам і пошуковій системі.

Ми пропонуємо два способи підтвердження права власності.

Варіант 1
Розміщення текстового файлу ключа в кореневому каталозі свого хоста.

Вам необхідно розмістити зашифрований у форматі UTF-8 текстовий файл ключа {your-key}.txt, зазначивши ключ у файлі в кореневому каталозі свого веб-сайту.

Зокрема, для попередніх прикладів необхідно буде розмістити ваш файл ключа у форматі UTF-8 за адресою: https://www.example.com/.txt, і цей файл має містити ключ

Варіант 2
Розміщення текстового файлу ключа на своєму хості.

Також ви можете розмістити один зашифрований у форматі UTF-8 текстовий файл ключа або декілька таких файлів в іншому місці розташування на тому самому хості; вам необхідно повідомляти пошуковим системам розташування цього текстового файлу ключа в кожному сповіщенні IndexNow, зазначаючи розташування за допомогою змінної keyLocation.

Якщо ви надсилаєте URL-адресу, укажіть розташування файлу ключа як значення параметра URL-адрес keyLocation.

          https://<searchengine>/indexnow?url=http://www.example.com/product.html&key=&keyLocation=http://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt
        

Якщо ви надсилаєте набір URL-адрес, зазначте розташування файлу ключа як змінну keyLocation у вмісті JSON.

          POST /indexnow HTTP/1.1
          Content-Type: application/json; charset=utf-8
          Host: <searchengine>
          {
           "host": "www.example.com",
           "key": "",
           "keyLocation": "https://www.example.com/myIndexNowKey63638.txt",
           "urlList": [
             "https://www.example.com/url1",
             "https://www.example.com/folder/url2",
             "https://www.example.com/url3"
             ]
          }
        

Для варіанта 2 розташування файлу ключа визначає набір URL-адрес, який може бути включеним із цим ключем. Файл ключа, розташований за адресою: http://example.com/catalog/key12457EDd.txt, може включати будь-які URL-адреси, що починаються з http://example.com/catalog/, проте не може включати URL-адреси, що починаються з http://example.com/help/.

До URL-адреси, які не вважаються дійсними для http://example.com/catalog/sitemap.xml, належать:

URL-адреси, які не вважаються дійсними для варіанта 2, можуть не підлягати індексуванню. Наполегливо рекомендується використовувати варіант 1 і розташовувати файл ключа в кореневому каталозі свого веб-сервера.

Requirement for search engines


Search Engines adopting the IndexNow protocol agree that submitted URLs will be automatically shared with all other participating Search Engines. To participate, search engines must have a noticeable presence in at least one market.